Det finder du på Vejforum 2023

30-03-2023Vejforum

Det finder du på Vejforum 2023

Global inspiration

Danmark har brug for faglig indsigt med globalt udsyn. Det gælder også for infrastrukturområdet, hvor det er både relevant og nødvendigt at undersøge, om andre har opfundet metoder, materialer og maskiner, som kan bruges i Danmark. Der er høje politiske forventninger til branchen og også en række ønsker til løsning af mange samfundsopgaver, og klimaet fylder dagsordenen i disse år.

Sådan gør du, hvis du er indlægsholder

Se emner og temaer for Vejforum 2023

Alle indlæg på Vejforum har fokus på fire hovedoverskrifter:

  • Hvorfor er indlægget relevant?
  • Hvad er det nye og innovative?
  • Hvad kan andre lære af det?
  • Hvordan understøttes bæredygtighed og grøn omstilling?

 

Indlæg: Alle indlæg vurderes af faggruppen, der sammensætter programmet for Vejforum 2023. Et indlæg skal præsentere et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort en effekt. Der er afsat 20 minutter til præsentationen og 10 minutter til diskussion. Der kan kun tilmeldes en indlægsholder, som er ansvarlig for indlægget. Hvis man vil have to indlægsholdere, skal man aftale det med sessionslederen på forhånd.

Workshop: En workshop varer normalt 90 minutter og handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en drøftelse af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige resultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. En workshop begynder med enkelte korte indlæg på højest 5 minutter som oplæg til en debat blandt workshoppens deltagere i mindre grupper. Herefter vil der være en samlet diskussion af de enkelte gruppers arbejde. Workshoppen ledes af en facilitator og kan være en selvstændig session eller være opfølgning på indlæg i en separat session.

Udstilling: På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører viset deres specialer frem. Det tilstræbes, at der en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige program. Udstilling vil foregå i lokaler H, I og J, vandrehallen og i foyeren på Nyborg Strand.

Mødestedet: På Vejforum er der reserveret et lokale, hvor udstillere, indlægsholdere og deltagere kan mødes på tomandshånd i rolige omgivelser. Det er ikke nødvendigt at booke en plads i lokalet, der står til fri disposition for alle deltagere.