KLIMA- OG MILJØDAGEN 2023

02-05-2023Klima og miljødagen

KLIMA- OG MILJØDAGEN 2023

Sammen med en række eksperter præsenterer VEJ-EU for første gang en klima- og miljøkonference, hvor branchen kan diskutere, hvordan vi skal bidrage til at nedsætte klimaaftrykket og implementere grønne og bæredygtige mål og midler.

Tanken er at gå i dybden med nogle af de klima- og miljøspørgsmål, som behandles på Vejforum, men hvor både indlægsholdere og deltagere efterspørger mere tid til behandling af emnerne.  Konferencen vil have aktuelle sager og emner på programmet, og desuden vil der være gode muligheder for at pleje og udvide sit faglige netværk.

KØB BILLET HER 

 

PROGRAM

Onsdag den 15. november 2023

Severin, Skovsvinget 255500 Middelfart

 

8.30 Ankomst
Registrering og kaffe

9.30 Velkomst

9.35 Hvordan går det med klimaet, og hvad er fremtidsudsigterne?
Charlotte Frejlev Andersen, klimaanalytiker, CONCITO

10.15 Klimakrav til bygherre – erfaringer fra en entreprenør
Poul Erik Olsen, bæredygtighedschef, CG Jensen

10.45 Pause

11.00 Mere værdi i LAR
Jacob Larsen, forretningsudviklingsdirektør, WSP & Bjarne Rasmussen, projektleder, Middelfart Kommune

11.30 Biodiversitet i praktisk
Tobias Rønbjerg, anlægsgartner, Anlægsgartner Gottlieb & Helle Hangaard, teamchef, DEAS

12.00 Frokost

13.00 Hvordan screener og implementeres bæredygtighed i anlægsprojekter?
Trine Bunton, afdelingsleder, Rambøll og Maria Møller Lauridsen, bæredygtighedsrådgiver, Rambøll 

13.30 Ekspropriationshjemmel set med juridiske briller
Louise Heilberg, Managing associate, Bech-Bruun

14.00 Pause med kage

14.30 Hvordan arbejder Vejdirektoratet med bæredygtighed i projekterne i plan- og anlægsfaserne?
Inge Birkegaard Damsgaard, Projektchef, Vejdirektoratet & Jette Cornelius Buch-Hansen, projektleder, Vejdirektoratet 

15.00 Klimatilpasningsprojekter i Aarhus
Lasse Hansen, projektleder, Aarhus Vand 

15.30 Afrunding og opsamling