Konferencen om SIKKERHED PÅ DE DANSKE VEJE 

10-05-2022Vejarbejde uden ulykker

Konferencen om SIKKERHED PÅ DE DANSKE VEJE 

Konferencen om SIKKERHED PÅ DE DANSKE VEJE vender stærkt tilbage den 27. september 2023, hvor vi igen glæder os til at sætte fokus på sikkerhedsforholdene på og omkring de danske veje. 

Onsdag den 28. september 2022 blev VEJ-EU’s konference om SIKKERHED PÅ DE DANSKE VEJE afholdt for første gang. Konferencen havde fokus på sikkerhed og rekruttering og blev krydret med besøg fra nogle af de nye aktører indenfor fjernvarmesektoren. Med otte inspirerende og ærlige indlægsholdere fik årets deltagere mange konkrete råd og brugbar viden med sig hjem fra Middelfart.
Bl.a. talte vores indlægsholdere om, at vejsektoren i fremtiden må blive bedre til at få folkeskoleelever og -lærere til at forstå, hvor mange varierende og vigtige jobfunktioner branchen tilbyder - manglen på arbejdskraft på tværs af branchen bliver nemlig endnu mere udtalt i fremtiden.
 
Ligeledes fik deltagerne mange eksempler på, hvor galt det kan gå, når der ikke er styr på sikkerheden ved vejarbejde. Sikkerheden for vejarbejdere og trafikanter var et af de gennemgående temaer på konferencen, og flere indlægsholdere understregede, at sikkerheden SKAL overholdes – også selvom vi har travlt med at få udrullet fjernvarmen osv. Dagen bød også på flere positive indslag – bl.a. hørte vi, hvordan branchen er medvirkende til at få tidligere kriminelle videre med deres liv, når afsoningen er overstået. Og ligeledes fik vi på konferencen fastslået, at det faktisk generelt går bedre med trafiksikkerheden på de danske veje, men at der fortsat er mulighed for forbedringer.