VEJJURADAGEN 2023

02-05-2023Vejjuradagen

VEJJURADAGEN 2023

Sammen med de vejjuridiske eksperter Tue Trier, Horten og Kim Remme Birkholm, Vejdirektoratet stod VEJ-EU bag en vejjuridisk heldagskonference, som blev afholdt for første gang den 11. oktober 2023. 

Årets Vejjuradag er nu veloverstået, og vi takker alle, der deltog og ikke mindst indlægsholderne, der bidrog med både interessante og relevante indlæg. Konferencen havde aktuelle sager og emner fra det vejjuridiske område på programmet, og viste sig at være god platform til at pleje og udvide deltagernes faglige netværk.

Vi glæder os allerede nu til næste års Vejjuradag, hvor vi igen vil stille skarpt på de vejjuridiske tendenser og spørgmsmål, der fylder i landskabet. 

Indtil da kan du se progremmaet for 2023, og ikke mindst se eller gense indlægsholdernes præsentationer.

Vejjuradagen vender tilbage den 25. september 2024. 

 

PROGRAM

Onsdag den 11. oktober 2023

Severin, Skovsvinget 255500 Middelfart

 

8.30 Ankomst
Registrering og kaffe

9.30 Velkomst

9.35 Nyt i den seneste tid
Tue Bing Trier, director, advokat (L), Horten og Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

10.10 Aftaler efter vejlovens § 8
Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

10.45 Pause

11.05 En fortælling om parkeringsarealer i København
Jesper Borch, enhedschef Område for Parkering, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

11.40 Afmærkning på private færdselsarealer vs. autoriseret vejafmærkning på private arealer
René Aggersbjerg, Cand. jur., LE34 
(Se præsentation)

12.15 Frokost

13.15 Udbygningsaftaler – sag fra Aalborg Kommune
Hanne Mølbeck, partner, Bech-Bruun
(Se præsentation)

13.50 Kommunens vurdering af om en privat fællesvej kan nedlægges
Lars Emil Vindfeld Møller, landinspektør, Silkeborg Kommune
(Se præsentation)

14.25 Adgangstilladelser
Tue Bing Trier, director, advokat (L), Horten
(Se præsentation)

15.00 Pause med kage

15.20 Ledninger fra grundejerens og ledningsejerens perspektiv
Niels Kjær, advokat (L), Donatzky og partnere
(Se præsentation)

15.55 Afrunding og opsamling

16.00 Tak for i dag – mulighed for at netværke