VEJJURADAGEN 2023

02-05-2023Vejjuradagen

VEJJURADAGEN 2023

Sammen med de vejjuridiske eksperter Tue Trier, Horten og Kim Remme Birkholm, Vejdirektoratet står VEJ-EU bag en vejjuridisk heldagskonference, som holdes første gang den 11. oktober 2023. 

Tanken er at gå i dybden med nogle af de juridiske spørgsmål, som behandles på Vejforum, men hvor både indlægsholdere og deltagere efterspørger mere tid til behandling af emnerne.  Konferencen vil også have aktuelle sager og emner fra det vejjuridiske område på programmet, og desuden vil der være gode muligheder for at pleje og udvide sit faglige netværk.

KØB BILLET HER 

 

PROGRAM

Onsdag den 11. oktober 2023

Severin, Skovsvinget 255500 Middelfart

 

8.30 Ankomst
Registrering og kaffe

9.30 Velkomst

9.35 Nyt i den seneste tid
Tue Bing Trier, director, advokat (L), Horten og Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet

10.10 Aftaler efter vejlovens § 8
Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet

10.45 Pause

11.05 En fortælling om parkeringsarealer i København
Jesper Borch, enhedschef Område for Parkering, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

11.40 Afmærkning på private færdselsarealer vs. autoriseret vejafmærkning på private arealer
René Aggersbjerg, Cand. jur., LE34 

12.15 Frokost

13.15 Udbygningsaftaler – sag fra Aalborg Kommune
Hanne Mølbeck, partner, Bech-Bruun

13.50 Kommunens vurdering af om en privat fællesvej kan nedlægges
Lars Emil Vindfeld Møller, landinspektør, Silkeborg Kommune

14.25 Overgangstilladelser – kørende adgang
Håkun Djurhuus, advokat (H), partner, Lundgrens

15.00 Pause med kage

15.20 Ledninger fra grundejerens og ledningsejerens perspektiv
Niels Kjær, advokat (L), Donatzky og partnere

15.55 Afrunding og opsamling

16.00 Tak for i dag – mulighed for at netværke