Åh ... Champs Élysées

15-09-2023Vejforum

Åh ... Champs Élysées

Årets Vejforum inkluderer også en tur til Paris, til en af verdens mest berømte gader, Avenue des Champs Élysées. Problemet her er, at den tunge trafik har formindsket dens charme en smule, og projektets mål er at genskabe den storslåede promenade, der gjorde gaden berømt, og som pariserne gerne vil vise frem for verden.

En afslappet gåtur på Champs-Élysée fra Place de la Concorde til Place Charles-de-Gaulle, hvor Triumfbuen står, er et must, når man besøger Paris.

Champs Élysée stammer fra baron Haussmanns omfattende byplan for Paris, herunder de store boulevarder, der skærer hinanden i en stjerne, hvor Triumfbuen står i dag. Men ligesom Times Square, Trafalgar Square eller Kongens Nytorv i København har massiv trafik forvandlet disse pladser til et mareridt, der overskygger den magi, der tiltrækker turisters og vigtigst af alt borgeres opmærksomhed.

Derfor blev der i 2018 oprettet et udvalg for at undersøge den nuværende tilstand af Champs Élysée: Hvad skal bevares, og hvilke muligheder er der for at genopfinde denne lange vejstrækning i en sammenhæng, der appellerer til og støtter moderne byboere, mere end 150 år efter Haussmanns radikale transformation af Paris.

Resultatet af undersøgelsen blev præsenteret i 2019, og i 2021 søgte udvalget at indlede en teknisk undersøgelse med det formål at lukke hullet mellem visionen skitseret i studiet og et operationelt projekt, der kan gennemføres efter OL i 2024.

- Det er afgørende, at byen Paris er med på at realisere disse visioner. Derfor har udvalget betroet et konsortium, som konsulentfirmaet Artelia tilhører, at arbejde med udformningen af visionen for at gøre den teknisk acceptabel, siger seniorprojektleder Benoit Desplanque fra Artelia France.

Fodgængere og bløde trafikanter skal gives plads, mens bilerne må afgive plads. Champs Élysée bliver gransket og forvandlet. Illustration Artelia France og PCA – STREAM.

Benoit Desplanque har fulgt moderniseringsprojektet og bystudiet tæt, der især blev iværksat med fokus på en grundig analyse af trafik og mobilitet.

- Det fremtidige projekt vil føre til modeller og scenarier, der søger at oversætte den oprindelige vision til operationelle vilkår. Det handler også om kulturarv, så det involverer derfor en grundig gennemgang af scenarierne og en høj grad af informationsdeling, før det resulterer i projektanbefalinger, fortæller Benoit Desplanque.

     

Seniorprojektleder Benoit Desplanque fra Artelia France har været tæt på hele processen om fremtidens Champs Élysée, mens danske Camilla Hummer fra Artelia Denmark har givet tip om dansk cykelkultur. Fotos: Artelia

 

Innovation

Når man påtager sig den delikate opgave at ændre ikoniske gader som Champs Élysée, forbliver visse principper konstante: Uanset hvilke ændringer der foretages, er målet at bevare Champs Élysée som et attraktivt rejsemål for alle, både pariserne og turisterne.

 - Man kan sige, at opgaven er at genopfinde den formel, der har gjort denne imponerende promenade elsket i årtier. Først og fremmest skal almindelige parisere tilbageerobre promenaden fra den tunge trafik, der i øjeblikket dominerer den. Det handler om at gøre den urbane oplevelse behagelig og sikre miljømæssigt attraktive forhold, siger Benoit Desplanque og tilføjer:

- Det indbefatter at skabe plads til mere grønt og vandelementer - blågrønne løsninger - samtidig med, at man genskaber den overordnede æstetiske kvalitet, som i en by som Paris i høj grad involverer visuelle perspektiver (fx akse-symmetri) og kulturarvskvaliteter.

 

Bæredygtighed

Det er interessant i sig selv at studere transformationen af mobilitet og grøn byudvikling i en så stor by som Paris. I øjnene både på pariserne og turisterne er trafikken forbundet med promenaden og begrebet Champs Élysée.

Derfor mødes enhver ændring med skepsis, og mange anser det for urealistisk at stoppe op og bringe fortryllelsen tilbage til promenaden. Derfor fortjener dette studie og de transformationer, der vil finde sted i de kommende år, betydelig opmærksomhed, ifølge Benoit Desplanque.

- Det kan blive en guideline, der viser, at det er muligt at foretage radikale ændringer med mere bæredygtig mobilitet og skabe attraktive byrum fokuseret på de brugere, der faktisk tilbringer tid her. Dette er i høj grad, hvad bæredygtighed inden for trafik og byplanlægning handler om, siger Benoit Desplanque, og giver ordet til sin danske kollega:

- Cykelvenlig infrastruktur er en vigtig parameter for grøn mobilitet, og Danmark er en stærk kilde til inspiration, da cykeltransport er en fast bestanddel af vores kultur. I mange år har vi arbejdet på at imødekomme cyklister i trafikken. Den danske viden og erfaring med at prioritere tilgængelighed og trafiksikkerhed for cyklister er derfor en eksportvare, siger Camilla Hummer fra Artelia Denmark, som har samarbejdet med Benoit på flere franske cykel- og mobilitetsprojekter. Og Camilla Hummer tilføjer:

- New York City har gjort det med Times Square med hjælp fra den danske byplanlægger Jan Gehl, og jeg tror, at Champs Élysée også kan blive et forbillede for fremtidig grøn byudvikling.

Ambitiøse franske infrastrukturprojekter vil være blandt de internationale projekter, der vil blive grundigt præsenteret på Vejforum i december, hvor årets tema netop er internationalt udsyn.