VEJJURADAGEN 2024

23-01-2024Vejjuradagen

VEJJURADAGEN 2024

Vejjuradagen er en årlig vejjuridisk heldagskonference, der stiller skarpt på de vejjurdiske tendenser og spørgsmål. 

VEJ-EU byder igen i år velkommen til Vejjuradagen – denne gang den 25. september på Hotel Severin i Middelfart. Igen i år kan du glæde dig til en dag, hvor vi stiller skarpt på de vejjurdiske tendenser og spørgsmål. Du kan bl.a. høre indlæg om anlægsrammen, ladestandere, bycykler/udlejningsløbehjul og ekspropriationshjemlen. Derudover vil dagen starte med et indlæg ”Nyt siden sidst”, hvor Kim Remme Birkholm fra Vejdirektoratet og Tue Trier fra Horten vil opsummere de vigtigste nyheder siden sidste års Vejjuradag.  

Som et nyt tiltag i år har vi i programmet gjort plads til tre forskellige sessioner efter frokost, som hver især tager 45 minutter. Dermed kan du selv udvælge (ønske) to sessioner, som du helst vil deltage i. Sessionerne fungerer lidt som et round tabel, hvor en indlægsholder vil holde et kort indlæg, hvorefter der vil være god tid til at stille spørgsmål og diskutere det konkrete emne. 

KØB DIN BILLET HER


Vi glæder os meget til en dag i vejjuraens tegn, hvor du udover det faglige program også kan bruge dagen som en god platform til at pleje og udvide dit faglige netværk.  

Nedenfor kan du se programmet for konferencen. 

Program 2024

8.30 Ankomst
Registrering og kaffe

9.30 Velkomst

9.35 Nyt i den seneste tid
Tue Trier, director, advokat (L), Horten og Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet

10.30 Anlægsramme – sondringen mellem anlæg og drift
Jens Peter Brusen Rasmussen, statsautoriseret revisor, PWC

11.00 Pause

11.15 Hvordan skal man forvalte reglerne vedrørende ladestandere?
Tom Løvstrand Mortensen, juridisk specialkonsulent, Lyngby-Taarbæk Kommune

11.45 De juridiske muligheder og udfordringer ved bycykler og udlejningsløbehjul
Marie Vang Skriver, Trafikplanlægger, Roskilde Kommune 

12.15 Frokost

13.15 Round tabel sessioner (hver session tager ca. 40 minutter og dermed kan man vælge to forskellige)

1) Partsproblematikken
Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet & Søren Peter Kongsted, fuldmægtig, Vejdirektoratet

2) Vejbyggelinjer
Lars-Emil Vindfeld Møller, landinspektør, Silkeborg Kommune

3) Nedlæggelse af vejarealer og forhold vedrørende ledninger
Sarah Jano, advokat, Codexlaw

14.45 Pause med kage

15.15 Bod ved gravearbejder – fremgangsmåde og størrelse
Tue Trier, director, advokat (L), Horten

15.45 Frivillige aftaler uden ekspropriationshjemmel
Morten Lorentzen, juridisk specialist, COWI

16.15 Tak for i dag