VEJJURADAGEN 2024

23-01-2024Vejjuradagen

VEJJURADAGEN 2024

Vejjuradagen er en årlig vejjuridisk heldagskonference, der stiller skarpt på de vejjurdiske tendenser og spørgsmål. 

Konferencen blev holdt for første gang i 2023 med stor succes, og vi takker alle, der deltog og ikke mindst indlægsholderne, der bidrog med både interessante og relevante indlæg. Konferencen havde aktuelle sager og emner fra det vejjuridiske område på programmet, og viste sig at være god platform til at pleje og udvide deltagernes faglige netværk.

Vi glæder os allerede nu til næste års Vejjuradag, som afholdes den 25. september, hvor vi igen vil stille skarpt på de vejjuridiske tendenser og spørgmsmål, der fylder i landskabet. 

Programmet for konferencen vil blive offentliggjort i løbet af foråret. Indtil da kan du se emnerne og præsentationerne fra sidste års konference.  

 

Præsentationer fra 2023

Nyt i den seneste tid
Tue Bing Trier, director, advokat (L), Horten og Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

Aftaler efter vejlovens § 8
Kim Remme Birkholm, specialkonsulent, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

En fortælling om parkeringsarealer i København
Jesper Borch, enhedschef Område for Parkering, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Afmærkning på private færdselsarealer vs. autoriseret vejafmærkning på private arealer
René Aggersbjerg, Cand. jur., LE34 
(Se præsentation)

Udbygningsaftaler - sag fra Aalborg Kommune
Hanne Mølbeck, partner, Bech-Bruun
(Se præsentation)

Kommunens vurdering af om en privat fællesvej kan nedlægges
Lars Emil Vindfeld Møller, landinspektør, Silkeborg Kommune
(Se præsentation)

Adgangstilladelser
Tue Bing Trier, director, advokat (L), Horten
(Se præsentation)

Ledninger fra grundejerens og ledningsejerens perspektiv
Niels Kjær, advokat (L), Donatzky og partnere
(Se præsentation)