Hvem er vi?

Ramme til billedbanner

DANSK BRODAG

Dansk Brodag er den største danske konference om bro- og tunnelbyggeri for ledere, medarbejdere og forskere i brobranchen. Den afholdes en gang om året på ODEON i Odense. Her har du mulighed for at få den nyeste viden og dele praktiske erfaringer med hele den danske brobranche.

Se retningslinjer for Dansk Brodag

Formål
Formålet med Dansk Brodag er aktivt at medvirke til at stimulere og udvikle det faglige miljø indenfor bro- og tunnelbyggeriet i Danmark. Dansk Brodag er mere end blot at lytte. Der er åbent for spørgsmål og diskussion af alle præsentationer, og erfaringen har vist, at der sættes pris på tid til kollegiale samtaler og erfaringsudvekslinger - også under mere uformelle former. 

Organisationen
Det faglige indhold af Dansk Brodag planlægges af arrangementgruppen, der består af lederne fra broafdelingerne hos betydelige broejere i Danmark, Banedanmark, Vejdirektoratet og kommuner samt repræsentanter fra de førende danske rådgivende ingeniørfirmaer og broentreprenører.

Vibeke Wegan, Vejdirektoratet er formand for arrangementsgruppen

Jens Sandager Jensen, COWI A/S er sekretær for arrangementsgruppen

Dansk Brodag er et "non-profit"-arrangement, der økonomisk skal hvile i sig selv. Arrangementgruppen forestår derfor alt arbejde på frivillig basis og betaler på linje med alle andre for deltagelse i arrangementet. VEJ-EU er økonomisk ansvarlig for Dansk Brodag og står for salg og praktisk gennemførelse af konferencen.

Du kan se alle medlemmer af arrangemenstruppen nederst på siden.

Dansk Brodags målgruppe
Målgruppen er alle broejere i Danmark, Banedanmark, Vejdirektoratet og kommuner samt danske rådgivende ingeniørfirmaer og broentreprenører og  uddannelsesinstitutionerne.

Aktiviteter
Dansk Brodag er en anvendelsesorienteret endags konference, der i høj grad fokuserer på det praktiske arbejde. Dagen indledes med en åben indgangsvinkel til broerne: Politisk, æstetisk, debatskabende - alt har ret. Formiddagens program er bygget op om et tema. Temaer vælges fra år til år og kan spænde vidt. Eftermiddagens program er sammensat af aktuelle præsentationer, som alle er relateret til broer, men som ikke nødvendigvis er knyttet til hverken formiddagens tema eller til hinanden.

De danske medlemmer i Nordisk Vejforum (NVF)´s danske netværk for Broer, bestyrelsen for IABSE Danmark samt Dansk Brodag uddeler årligt en dansk Bro- og Tunnelpris. Hovedformålet er aktivt at medvirke til at stimulere og udvikle det faglige miljø indenfor bro- og tunnelbyggeriet i Danmark.

Dansk Brodag tilbyder et mindre antal fribilletter til studerende.

 

Medlemmer af arrangementsgruppen (22-01-2024):

Navn Firma E-mail
Ann Charlotte Adrian CG Jensen aca@cgjensen.dk
Gunner Bardtrum Banedanmark goba@bane.dk
Jens Cordius Ringkøbing-Skjern Kommune Jens.cordius@rksk.dk
Jens Sandager Jensen COWI A/S jes@cowi.com
Kasper Find Rasmussen Jorton A/S kfr@jorton.dk
Line Faxøe Lauridsen Odense kommune lfel@odense.dk
Nickolai Buus Petersen Kaj Bech nbp@kajbech.dk
Otto Bach Ulstrup Banedanmark obu@bane.dk
Rasmus Bang Vejdirektoratet rba@vd.dk
Rasmus Skifter Nyholm Rambøll A/S rsn@ramboll.dk
Søren G. Nielsen SWECO sgn@swecodanmark.dk
Vibeke Wegan Vejdirektoratet viw@vd.dk
Ramme til indhold