Hvem er vi?

Ramme til billedbanner

VEJFORUM

Vejforum er den største nationale konference for ledere, medarbejdere og forskere i vejsektoren. Den afholdes en gang om året på Hotel Nyborg Strand. Her har du mulighed for at præsentere den nyeste viden og dine praktiske erfaringer for hele den danske vejsektor.

Se retningslinjer for Vejforum

Vejforums formål

Formålet med Vejforum er at give vejsektorens ledere og medarbejdere indsigt i den tekniske, organisatoriske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling inden for vejområdet og sammenhængen med hele transportsektoren. Vejforum giver deltagerne viden om den nyeste teknologi inden for sektoren og skaber muligheder for networking.

Organisationen
Vejforum ledes af repræsentantskabet og det faglige indhold planlægges af faggruppen.

Michael Kirkfeldt, Vejdirektoratet er formand for repræsentantskabet

Helle Liocouras Nielsen, Vejdirektoratet er formand for faggruppen

Du kan se alle medlemmer af organisationen nederst på siden.

Vejforums målgruppe
Målgruppen er alle med tilknytning til vejsektoren i staten, kommunerne, den rådgivende sektor, hos entreprenørerne, leverandørerne, på uddannelsesinstitutionerne m.v.

Aktiviteter
Vejforum er en anvendelsesorienteret konference, der i høj grad fokuserer på det praktiske arbejde i vejsektoren. Konferencen omfatter op mod 80 faglige indlæg og en række workshops med diskussioner og mulighed for udveksling af erfaringer inden for både det tekniske og organisatoriske område. På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise den nyeste viden og teknologi frem.

Copyright og ophavsret
Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.

Bag Vejforum står

 • Asfaltindustrien (AI)
 • Dansk Industri (DI)
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)
 • IDA Trafik og byplan
 • Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene (ILVT)
 • Kommunalt Entreprenørforum (KEF)
 • Kommunal Teknisk Chefforening (KTC)
 • Kommunal Vejteknisk Forening (KVF)
 • Fagbladet Teknik & Miljø
 • Fagbladet Trafik & Veje
 • Vejdirektoratet (VD)
 • VEJ-EU
Ramme til indhold

Repræsentantskabet

Michael Kirkfeldt, formand

Drifts- og Teknikdirektør
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 33 33
Michael Kirkfeldt, formand

Erik Kjems, næstformand

Senior specialist
NIRAS A/S
Tlf. 20 15 60 79
Erik Kjems, næstformand

Allan Bach Laursen

Kontorchef
Odense Kommune
Tlf. 51 48 13 50
Allan Bach Laursen

Eva Kartholm

Sekretariatschef
VEJ-EU
Tlf. 31 64 00 52
Eva Kartholm

Kim Schwartzlose

Divisionschef
MOE A/S
Tlf. 25 40 01 11
Kim Schwartzlose

Lars-Erik Skydsbjerg

Fagchef
Tønder Kommune
Tlf. 24 25 73 24
Lars-Erik Skydsbjerg

Lárus Ágústsson

Project Manager
COWI A/S
Tlf. 40 35 81 28
Lárus Ágústsson

Niels Agerholm

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 61 78 04 55
Niels Agerholm

Pablo Celis

Administrerende direktør
Celis Consult ApS
Tlf. 27 57 88 16
Pablo Celis

Torben Liborius

Underdirektør, chef for Dansk Infrastruktur
Dansk Industri
Tlf. 72 16 01 06
Torben Liborius
Repræsentantskabet

Faggruppen

Helle Liocouras Nielsen, formand

Områdechef
Vejdirektoratet
Tlf. 41 23 53 25
Helle Liocouras Nielsen, formand

Carsten Bredahl Nielsen, sekretær

Chefkonsulent
VEJ-EU
Tlf. 20 60 48 31
Carsten Bredahl Nielsen, sekretær

Bjørn Weitermeyer

Trafikplanlægger
COWI A/S
Tlf. 56 40 26 03
Bjørn Weitermeyer

Britt Bak Odgaard

Civilingeniør
Viborg Kommune
Tlf. 87 87 51 18
Britt Bak Odgaard

Erik Kjems

Senior specialist
NIRAS A/S
Tlf. 20 15 60 79
Erik Kjems

Garbie Solvang Jørgensen

Vejingeniør
Gladsaxe Kommune
Tlf. 39 57 58 52
Garbie Solvang Jørgensen

Hans A. Muurholm

Projektchef
Arkil A/S
Tlf. 20 27 51 55
Hans A. Muurholm

Henriette Kjær

Projektleder, trafikplanlægning
MOE A/S
Tlf. 25 40 03 75
Henriette Kjær

Kalle Stærk

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 22 43
Kalle Stærk

Katrine Langer

Centerchef
Hørsholm Kommune
Tlf. 48 49 20 60
Katrine Langer

Lene Krull

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 36 56
Lene Krull

Mia Stampe Lagergaard

Projektleder
Vejdirektoratet
Tlf. 26 19 52 21
Mia Stampe Lagergaard

Olivia Stoffregen

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 61 93 06 52
Olivia Stoffregen
Faggruppen