Organisation

Vejforum er den største nationale konference for ledere, medarbejdere og forskere i vejsektoren. Den afholdes en gang om året på Hotel Nyborg Strand. Her har du mulighed for at præsentere den nyeste viden og dine praktiske erfaringer for hele den danske vejsektor.

Se retningslinjer for Vejforum

 

Vejforums formål
Formålet med Vejforum er at give vejsektorens ledere og medarbejdere indsigt i den tekniske, organisatoriske, administrative og lovgivningsmæssige udvikling inden for vejområdet og sammenhængen med hele transportsektoren. Vejforum giver deltagerne viden om den nyeste teknologi inden for sektoren og skaber muligheder for networking.

Organisationen
Vejforum ledes af repræsentantskabet og det faglige indhold planlægges af faggruppen.

 • Formand for repræsentantskabet er Eva Kanstrup, Herning Kommune
 • Formand for faggruppen er Helle Liocouras Nielsen, Vejdirektoratet

Du kan se alle medlemmer af organisationen nederst på siden.

Vejforums målgruppe
Målgruppen er alle med tilknytning til vejsektoren i staten, kommunerne, den rådgivende sektor, hos entreprenørerne, leverandørerne, på uddannelsesinstitutionerne m.v.

Aktiviteter
Vejforum er en anvendelsesorienteret konference, der i høj grad fokuserer på det praktiske arbejde i vejsektoren. Konferencen omfatter op mod 80 faglige indlæg og en række workshops med diskussioner og mulighed for udveksling af erfaringer inden for både det tekniske og organisatoriske område. På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører har mulighed for at vise den nyeste viden og teknologi frem.

Copyright og ophavsret
Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.

Bag Vejforum står

 • Asfaltindustrien
 • Dansk Byggeri
 • Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 • IDA Trafik og byplan
 • Ingeniøruddannelsernes lærere i vej- og trafikfagene
 • Kommunalt Entreprenørforum
 • Kommunal Teknisk Chefforening
 • Kommunal Vejteknisk Forening
 • Fagbladet Teknik & Miljø
 • Fagbladet Trafik & Veje
 • Trafikgruppen på Aalborg Universitet
 • Vejdirektoratet
 • VEJ-EU
Ramme til tekst

Repræsentantskabet

Erik Kjems, næstformand

Lektor
Aalborg Universitet
Tlf. 99 40 80 79
Erik Kjems, næstformand

Ali Celiker

Project Manager
COWI A/S
Tlf. 61 73 55 55
Ali Celiker

Allan Bach Laursen

Kontorchef
Odense Kommune
Tlf. 51 48 13 50
Allan Bach Laursen

Eva Kartholm

Sekretariatschef
VEJ-EU
Tlf. 31 64 00 52
Eva Kartholm

Gert von der Ahé

Områdechef
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 71 07
Gert von der Ahé

Henrik Friis

Chef for Dansk Infrastruktur
Dansk Industri
Tlf. 72 16 02 57
Henrik Friis

Kim Schwartzlose

Divisionschef
MOE A/S
Tlf. 25 40 01 11
Kim Schwartzlose

Lars-Erik Skydsbjerg

Fagchef
Tønder Kommune
Tlf. 24 25 73 24
Lars-Erik Skydsbjerg

Michael Kirkfeldt

Drifts- og Teknikdirektør
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 33 33
Michael Kirkfeldt

Pablo Celis

Administrerende direktør
Celis Consult ApS
Tlf. 27 57 88 16
Pablo Celis
Repræsentantskabet

Faggruppen

Helle Liocouras Nielsen, formand

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 41 23 53 25
Helle Liocouras Nielsen, formand

Bjørn Weitermeyer

Trafikplanlægger
COWI A/S
Tlf. 56 40 26 03
Bjørn Weitermeyer

Britt Bak Odgaard

Civilingeniør
Viborg Kommune
Tlf. 87 87 51 18
Britt Bak Odgaard

Carsten Bredahl Nielsen

Udviklingskonsulent
VEJ-EU
Tlf. 20 60 48 31
Carsten Bredahl Nielsen

Garbie Solvang Jørgensen

Vejingeniør
Gladsaxe Kommune
Tlf. 39 57 58 52
Garbie Solvang Jørgensen

Hans A. Muurholm

Projektchef
Arkil A/S
Tlf. 20 27 51 55
Hans A. Muurholm

Henriette Kjær

Projektleder, trafikplanlægning
MOE A/S
Tlf. 25 40 03 75
Henriette Kjær

Kalle Stærk

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 22 43
Kalle Stærk

Katrine Langer

Centerchef
Hørsholm Kommune
Tlf. 48 49 20 60
Katrine Langer

Leif Hald Pedersen

Projektchef
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 36 06
Leif Hald Pedersen

Lene Krull

Afdelingsleder
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 36 56
Lene Krull

Niels C. Nordvig

Projektleder
Allerød Kommune
Tlf. 48 12 62 83
Niels C. Nordvig

Stig Haumann Langsager

Projektchef
Odense Kommune
Tlf. 65 51 27 58
Stig Haumann Langsager

Therese Hvidberg-Hansen

Chefjurist
Vejdirektoratet
Tlf. 72 44 31 10
Therese Hvidberg-Hansen
Faggruppen