Dansk Brodag 2001

28-03-2001Dansk Brodag

Dagens indlederArne Melchior, MF, Formand for Folketingets Trafikudvalg

Formiddagens temaSkal man udføre forebyggende vedligehold eller gennemgribende reparationer?

 

Riv ned, byg op eller reparer – den optimale strategi?

Christian Munch-Petersen, Teknologisk Institut, Beton

 

Fugtisolering af betonbroer eller ej?
Gennemgang af Vejdirektoratets seneste rapport om emnet.

Erik Stoltzner, Vejdirektoratet

 

Erfaringer med uisolerede betonbroer

Karsten Petersen, Otto Christiansen & Kaj Sørensen a/s

 

Erfaringer med kantbjælkeelementer og in-situ-støbte kantbjælker

Henning Pedersen, COWI

 

Maling af stålkonstruktioner – skal man pletmale eller ommale totalt?

Knud V. Christensen, Banestyrelsen

 

Katodisk beskyttelse af betonkonstruktioner – et godt alternativ til en gennemgribende reparation?

Ole Viggo Andersen, Niras

 

Intelligente broer – automatisk overvågning af broer til bestemmelse af det optimale reparationstidspunkt

Per Goltermann, RAMBØLL

 

Storebæltsbroen – Hvad er der specielt ved drift og vedligehold af store infrastrukturprojekter?

Ernst Lauersen, Sund & Bælt

 

Udførelsen af den berømte Millenium Bridge i London

Lasse Løvgren, MONBERG & THORSEN A/S

 

Når tiden er vigtig…. Erfaringer med indskubning og indrulning af broer under jernbaner i drift

Søren G. Nielsen, Carl Bro as

 

Nye vejregler

Jørn Lauridsen, Formand for Projektgruppe 4, Broteknik, Vejdirektoratet

 

Broer i Tyskland, anlæg, drift og reparationer – Principper og idéer

Klaus Gehrlicher, det Tyske Trafikministerium (Foredraget holdes på dansk)

 

Tacoma Narrows broen – Hvorfor faldt den sammen. Hvad kan vi lære?

Allan Larsen, COWI

 

Antal deltagere: 228

Ordstyrere, formiddag:

Otto Bach Ulstrup, Banestyrelsen

Ordstyrere, eftermiddag:

Poul Hededal, Rambøll