Dansk Brodag 2007

27-03-2007Dansk Brodag

Dagens indlederMartin Lidegaard, MF, medlem af Folketingets Trafikudvalg

Formiddagens temaStørre kommuner – større broer – større ansvar

   

Arven fra amterne til kommunerne – ansvar og muligheder
Der er overdraget ca. 8.000 km amtsveje med ca. 1.800 broer til kommunerne. Der knytter sig en række særlige forhold til disse broer, både af administrativ og teknisk karakter. I indlægget præsenteres erfaringer fra området, herunder nødvendigheden af at registrere driftsbehov for at tiltrække de nødvendige midler.

Jens Kr. Ørnskov, Vejdirektoratet, tidl. vejchef i Ribe Amt
se præsentationen

 

Meget kan planlægges i den daglige forvaltning – men ikke alt
Eksempler fra dagens Danmark. Det foregående indlæg omhandler bl.a. systematik og planlægning i forvaltningen, og meget kan planlægges. Der forekommer dog også (alt for) ofte hændelser, der kræver umiddelbar aktion. I indlægget gives en række eksempler på hændelser, hvor grænserne er nået: for højt, for sent, for tungt. Nogle kunne forudses – andre ikke.

Morten Nielsen, Grontmij | Carl Bro A/S
Se præsentationen

 

Håndtering af høje, brede og tunge transporter på vore broer
I indlægget beskrives, hvornår en transport er en særtransport, samt de principper, der ligger bag godkendelsen af gennemførelsen af en sådan. Videre beskrives klassificeringssystemet for vejnettet og køretøjerne. Endelig gennemgås sagsgangen omkring gennemførelse af en særtransport.

J.C.Nielsen, Koordinationsudvalget for Særtransporter ved Politiet og Dorte Lund Ravn, Cowi A/S
Se præsentationen

 

Hvordan vi fik givet broerne et løft i Sønderjylland
På baggrund af et stigende antal – og stadigt tungere – transporter på vejnettet, har Sønderjyllands Amt arbejdet målrettet på at sikre fornuftige ruter for de tunge transporter. Ved udbud af nødvendige forstærknings­arbejder på broerne på disse ruter er der arbejdet med forskellige tildelingskriterier for at opnå minimale trafikantgener.

Per Birkelund, Cowi A/S
Se præsentationen

  

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris
Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton igen i år Dansk Bro- og tunnelpris.

Bjarne Landgrebe
Se præsentationen

 

Brosituationen i Holland
I 2007 blev det brosituationen i Holland, der blev præsenteret. Præsentationen gav et overordnet indblik i forvaltningen og administrationen af de hollandske bygværker (broer, sluser, diger m.v.). Efterfølgende blev fokus lagt på de mange bevægelige konstruktioner (sluseværker og broer), de markante stigninger i trafik og dennes indflydelse på brodesign og –vedligehold, herunder udmattelsesproblemer.

Han Leendertz og Johan den Toom, Rijkswaterstaat Bouwdienst
Se præsentationen

 

Forebyggelse af stilladskollaps ved broarbejder
Stilladskollapset ved Aalborg den 25. april 2006 har fået Vejdirektoratet til at tage initiativ til udarbejdelse af en tilsynsvejledning samt en målrettet uddannelse.

Jørn Lauridsen, Vejdirektoratet
Se præsentationen

 

Hybridbro i totalentreprise - Munksjöbroen, Sverige
For at løse et trafikalt flaskehalsproblem etableres en bro over Munksjön, som deler byen Jönköping i to. Broen udbydes i totalentreprise og bliver i sin endelige udformning en hybrid, en kombination af en bjælke- og en skråstagsbro over flere fag.

Henrik Elgaard Jensen, Cowi A/S
Se præsentationen

 

Lillebæltsbroen fra 1935 – 100 års levetid eller mere?
Skal Lillebæltsbroen udskiftes om 28 år? Nej, klinger det i vort indre, den skal vedligeholdes, så der ikke bliver et svagt led. Den største aktivitet i 5 år har været maling af  broens overbygning, men aktiviteter foregår også dybt nede i pillerne. I indlægget vises, hvordan væsentlige vedligeholdelses­arbejder - bl.a. vha. beregninger, undersøgelser og planlægning - udføres.

Knud V. Christensen, Banedanmark
Se præsentationen

 

Broer for vindmøller – Bahrain World Trade Center
I oliestaten Bahrain i den Persiske Golf er man for tiden ved at lægge sidste hånd på byggeriet af verdens første bygningsintegrerede vindmøller. Mellem to nyopførte højhuse (240 m) monteres tre broer på hver 32 m, som hver skal bære en 225 kW vindmølle.

Lars Thorbek, Rambøll
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 234

Ordstyrere, formiddag:

Karsten Petersen, Otto Christensen & Kaj Sørensen
Jens Sandager, Cowi

Ordstyrere, eftermiddag:

John Bjerrum, Vejdirektoratet
Ib Enevoldsen, Rambøll