Dansk Brodag 2011

05-04-2011Dansk Brodag

Dagens indlederNils Villemoes,lektor ved Århus Universitet og flittig foredragsholder

Formiddagens temaFor tiden er tiden vigtig - påvirker det broarbejderne?.

 

Et af Danmarkshistoriens største jernbanefornyelsesprojekter
Sikkerheden er den overordnede styrende parameter, når vedligeholdet af en bygværksmasse skal optimeres. Men hvordan sikres det, med begrænsede midler, at sikkerheden til stadighed er intakt på hver enkelt bro i en samlet bygværksmasse på flere tusinde bygværker?

Dan Ole Rysgaard, Banedanmark
Se præsentationen

 

Broudskiftning på rekordtid, Skovdiget
Broen på den stærkt trafikerede Hillerødmotorvej er opført med en vest- og en østbro. Østbroer er tidligere totalrenoveret og det var bekosteligt. Vestbroen er nu udskiftet som alternativ, og dette er sket på blot 42 døgn.

Jesper Boilesen, Pihl & Søn
Se præsentationen

 

OPP - Hvordan påvirker det designet - fremdriften af projektet
Kliplev - Sønderborg motorvejen er det første OPP vejprojekt i Danmark. Entreprenøren skal etablere motorvejen inkl. broer og vedligeholdelsen af anlægget i en længere årrække.
Foredraget vil indeholde problemstillinger vedrørende udførelsen af flere ens broer i samme entreprise samt andre anlægsrelevante opgaver med parallel fremdrift.

Wolf Semm, KMG-Strabag
Se præsentationen

 

Hurtigere og sikrere brobyggeri. Elementbro over eksisterende motorvej i drift
En ny overføring af Vesterled på M11 er designet og udført på utraditionel vis.

Morten Rasmussen, NCC, Beton og Råhus
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris
Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 "Broer og tunneler" uddelte Henrik Elgård Jensen Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Accelereret omisolering af brodæk i Finland
Igangværende forskningsprojekt i Finland har ved 6 pilotprojekter eftervist, at det er muligt at foretage betonreparationer og omisolering med grunder, to lag membran og asfalt på et brodæk indenfor 1 til 2 uger. Forprøvning af materialer samt logistisk planlægning har sammen med udvikling af nye reparationsmørtler og testmetoder gjort dette muligt.

Torsten Lunabba, Destia Oy, Finland
Se præsentationen

 

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg på AKR-skadet bro
En vejbro over Skovvejen skulle udskiftes grundet skader i brodækket fra alkalikiselreaktioner (AKR). Broen blev inden nedrivning anvendt til et kombineret fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg for at opnå erfaringer med metoder, der kan anvendes til vurdering af restbæreevnen i AKR-skadede broer. Det primære problem i bæreevnemæssig forstand er oftest risikoen for forskydnings- og gennemlokningsbrud.

Christian von Scholten, Niras
Se præsentationen

 

Ny løftebro over Sødertälje Kanal, Stockholm
Den nye sporbærende bro over Södertälje Kanal erstatter en ca. 80 år gammel bro. Den ny bro er udformet som en løftebro med hovedfaget som et stålgitter og de 4 løftetårne med maskineri i indfarvet rød beton. I tillæg til den spændende udformning bød bl.a. topografi, jordbundsforhold og trafik på udfordringer i projektet.

Michael Thulstrup, MT Højgaard
Se præsentationen

 

Reparationsarbejder på Langelandsbroen år 2008 til 2013 - set med entreprenørøjne
Et omfattende arbejde hvor virkelig mange af renoveringsarbejdernes facetter er i spil under specielle forhold.

Jess Thiel, Arkil Bro og Beton
Se præsentationen

 

Nidzara i Afrika - en ung ingeniør får udfordringer
En udstationering til Etiopien i forbindelse med detailprojektering af en ny 265 km vejstrækning med en række brokonstruktioner byder på lidt at hvert for en ung ingeniør: teknisk, samarbejdsmæssigt og hvordan etableres en dagligdag i Etiopien for en ung, kvindelig broingeniør.

Nidzara Fazlic, Grontmij | Carl Bro A/S
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 403

Ordstyrere, formiddag:

Jens Sandager, Cowi
Holger Duus, Sønderborg Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

Lars Thorbek, Rambøll
Helle Smidt, Næstved Kommune