Dansk Brodag 2013

09-04-2013Dansk Brodag

Dagens indlederJohan Peter PaludanTidl. direktør for Institut for Fremtidsforskning

Formiddagens tema:   Glimt af fremtidens broer?

 

Herning kulfiberstibro
Herning stibro blev opført i 1997, og materialerne blev valgt men henblik på at få en tilnærmelsesvis vedligeholdelsesfri bro. Bl.a er der i broen anvendt armeringsstænger fremstillet af kulfibre. I indlægget vil der blive talt om erfaringerne ved brug af kulfiber samt den efterfølgende opfølgning.

Henrik Elgaard Jensen, Cowi
Se præsentationen

 

Broer med dæk af glasfiber – status og fremtidsudsigter
I netop disse år opleves en stigende interesse for energilette og bæredyg­tige byggematerier, og tendensen går derfor i retning af at anvende f.eks. glasfiber flere og flere steder, herunder til konstruktion af broer. Morten Gantriis Sørensen vil gennemgå relevante brocases, hvor glasfiber har været anvendt, og desuden fortælle om udviklingen inden for brugen af glasfiber i konstruktionssammenhæng.

Morten Gantriis Sørensen, Fiberline Composites A/S
Se præsentationen

 

”Cirkelbroen” – Kunstværksbro i Københavns Havn
Når man kombinerer en kunstners ønske om kompromisløs kvalitet med høj ekspertise fra både designer og entreprenør kan der bygges broer som bestemt fortjener prædikatet ”Kunstværk”. Cirkelbroen er en af disse broer.

Lars T. Thorbek, Rambøll
Se præsentationen

 

Stålfiberbeton i broer
Beton med stålfibre er et produkt, der nu afprøves i broer. Ved Slagelse Omfartsvej blev der lavet forsøgsbro med fiberbeton. I indlægget præsenteres fiberbetonens egenskaber og nogle af de udfordringer, den afføder med hensyn til håndteringen.

Lars Nyholm Thrane, Teknologisk Institut
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Henrik Elgård Jensen Dansk Bro- og tunnelpris.

 

CE-mærkning – Åh nej, hvad er nu det?
Mange af de materialer, der bruges ved opførelse eller reparation af en bro, skal CE-mærkes. Producenten skal CE-mærke produkterne, før de må markedsføres og sælges, og entreprenøren skal før indbygning i broen sikre sig, at produkterne er CE-mærkede. Der gives en oversigt over hvilke materialer, der er omfattet af mærkningskravet og eksempler på, hvad det betyder i praksis.                            

Christian Munch-Petersen, Emcon
Se præsentationen

 

Den Nye Bane – København-Ringsted i 3D
For første gang i mange år bygges der i Danmark en helt ny jernbanestrækning. Den nye jernbane mellem København og Ringsted opføres som den første i Danmark til en hastighed på 250 km/h. Det totale anlægsbudget beløber sig til mellem 10 og 11 milliarder danske kroner. På den 56 km lange strækning opføres der ca. 85 broer og 5 tunneler. Som noget nyt vil alt projektmaterialet blive udarbejdet i 3D, og der er i bygherregruppen oprettet en enhed, som fastlægger standarder og gennemfører løbende kvalitets­sikring af rådgiverens og entreprenørens design.

Jan Schneider-Tilli og Gita Monshizadeh, Banedanmark
Se præsentationen

 

Forth Broen – Fra koncept til udførelse
Gennem et dedikeret samarbejde mellem entreprenører og designere fra hele Europa har det været muligt at designe et af de mest spektakulære broprojekter i Skotland nogensinde. Når Forth Replacement Crossing står færdig vil den føje sig til rækken af broer, der krydser Forth floden ved Edinburgh, således der i fremtiden vil stå tre monumenter over datidens (og nutidens) ingeniørkunst; en bro for hvert århundred (19’ende, 20’ende og 21’ende århundred).

Søren Brøndum, Rambøll
Se præsentationen

 

Ansigtsløftning til gammel dame
Dronning Alexandrines bro har, med sine 70 år på bagen, behov for omfattende kosmetiske og konstruktive forbedringer. For tiden udføres der derfor et større reparationsprojekt, som indebærer udskiftning af kantbjælker, støbning af nye køre­baner og fortove, samt katodisk beskyttelse af nogle af de eksisterende konstruk­tionsdele. Alt dette i kombination med en omfattende trafikhåndtering, som bl.a. indbefatter telefonisk styring af lyssignalerne i forbindelse med udrykningskørsel.

Kjeld Christensen, MT Højgaard A/S
Se præsentationen

 

”Kyssebroen” – Ny bro i Københavns Havn
En ny 180 m lang bevægelig bro, som - pga. sin specielle udformning med skydefag i det bevægelige åbningsfag - er blevet kaldt ”Kyssebroen”, er planlagt åbnet i 2013. Broen, der består af to skydebroer, anlægges for at lette transporten til og fra Operaen og for at give en væsentlig bedre cykelforbindelse mellem Christianshavn og resten af byen.

Ian Firth, Flint & Neill
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 407

Ordstyrere, formiddag:

Helle Smidt, Næstved Kommune
Jens Sandager, Cowi

Ordstyrere, eftermiddag:

Søren G. Nielsen, Grontmij
Lars Thorbek, Rambøll