Dansk Brodag 2014

01-04-2014Dansk Brodag

Dagens indlederClaus JensenRektor, Faaborg Gymnasium

Formiddagens tema:   Tromler de store anlægsprojekter kommunerne?

 

Stort projekt – lille kommune. Anlæg af 2.spor på NV-banen
Nordvestbaneprojektet er en af tidens store investeringer i infrastruktur. Projektet sikrer dobbeltspor og højere hastighed fra Roskilde til Holbæk og samler op, hvor dette arbejde blev standset i 80’erne. Der ombygges fire stationer, håndteres over 1 mio. m3 jord, laves tre nye erstatningsanlæg, bygges 8 nye broer og ombygges over 17 eksisterende konstruktioner. Foredraget vil omhandle projekterings- og udførelsesfasen samt den påvirkning, projekter af denne størrelse har på kommuner, borgere og lokalsamfund, herunder den kommunikation, der er så afgørende.

Martin Lose, Banedanmark
Se præsentationen

 

NV-banen set fra Lejre Kommune
I netop disse år opleves en stigende interesse for energilette og bæredyg­tige Lejre Kommune har fået et ekstra spor mellem Lejre og Vipperød. I den forbindelse er stationerne i Lejre og Hvalsø blevet ombygget, og stier og broer er blevet ombygget eller fornyet. Kommunen har haft krav og ønsker til Banedanmark for samtidig at forbedre kommunens infrastruktur – ikke alle ønsker blev imødekommet, men infrastrukturen fik et skub.

Mette Touborg, Lejre Kommune
Se præsentationen

 

Motorvejen Silkeborg. Samarbejde mellem stat og kommune
Motorvejen ved Silkeborg gennemskærer et eksisterende byområder og bliver dermed et væsentligt element i det fremtidige byrum. Oplægget vil fokusere på det samarbejde, der har været og fortsat er mellem kommune og stat omkring placering, geometri og ikke mindst design af de konstruktioner, der tilknyttes motorvejen.

Carsten Sandgaard, Vejdirektoratet
Se præsentationen

 

Hastighedsopgradering af jernbanen mellem Ringsted og Odense
Hvad omfatter en hastighedsopgradering på blot 20 km/t? Temmelig meget, skulle det vise sig. I præsentationen berettes om projektets første fase, hvor samtlige elementer på banen blev gennemgået. Der fortælles bredt om de mange fagområder og fokuseres på projektets 79 berørte broer samt Storebæltsforbindelsens lavbro og tunnel.

Morten Mølgaard Nielsen, Grontmij A/S
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Stilladssvigt i Trondhjem, 2013
To mennesker blev dræbt, da et norsk støbestillads kollapsede sidste forår. Selvom om Trondheim er langt fra Danmark, gav kollapset også genlyd i Danmark. På flere områder var der ligheder med kollapset i Aalborg i april 2006. Indlægget gennemgår det norske kollaps, og beskriver hvorledes den danske Vejregel om Forebyggelse af Stilladssvigt er implementeret

Christian Munch-Petersen, Emcon
Se præsentationen

 

Kanalforbindelsen i Odense - Odinsbroen
Kanalforbindelsen er afslutningen på Ring 2 omkring Odense. Dette anlægsprojekt er et at de største i Odense kommune, og været ventet i 60 år. Ringvejen består af en 4-sporet vej, der går over Odense kanal og Bispeengen. I indlægget vil der være en hurtig gennemgang af hele Kanalforbindelsen, og dernæst en gennemgang af Odins bro og hvordan byggeprocessen indtil nu har været.

Stig Langsager, Odense Kommune
Se præsentationen

 

Broen over Bispeengen, Odense
En udfordring med bløde bundforhold, 2 åer og vandstandsvariationer. Udfordringer for opførelsen af selve broen, og ikke mindst for adgangen til og fra broen under opførelsen.

Søren Haller Clausen, Per Aarsleff A/S
Se præsentationen

 

Tunnelforing med sprøjtebeton
I en eksisterende gangtunnel, som var stærkt AKR-skadet, blev der støbt en ny tunnel af sprøjtebeton med de gamle elementer som forskalling. Erfaringerne med at gennemføre en hurtig og billig reparation med et minimum af trafikregulering præsenteres.

Karsten Petersen, CGJensen A/S
Se præsentationen

 

Brorenovering med rekordfart
Normalt er der afsat 20 uger til en omisolering af en stor motorvejsbro og 24 uger til udskiftning af kantbjælker. I sommeren ’13 blev der gennemført et pilotprojekt med deltagelse af VD, Christiansen & Essenbæk samt Cowi, hvor det lykkedes at få reduceret varigheden af omisoleringen til 4 uger og kantbjælkeudskiftningen til 7 uger. Vel at mærke med overholdelse af alle gældende krav til kvalitet og sikkerhed.

Karsten Normand, Christiansen & Essenbæk A/S
Se præsentationen

 

Izmit Bay Bridge. Jordskælvsdesign af verdens fjerde længste hængebro på rekordtid
Hængebroen over Izmit bugten mellem Istanbul og Izmir får en samlet længde på ca. tre km, og med et frit spænd mellem pylonerne på 1550 m bliver det verdens fjerdelængste hængebro, når den står færdig i 2016. Broen opføres i et af verdens mest jordskælvstruede områder kun få km fra den nord-anatolske forkastning, og det stiller væsentlige krav til broens design. Udførelsen er planlagt gennemført på rekordtid: 37 måneder.

Kent J. Fuglsang, Cowi A/S
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 399

Ordstyrere, formiddag:

Kim Grarup, Herning Kommune
Lars Thorbek, Rambøll

 Ordstyrere, eftermiddag:

Allan Højgaard, Vejdirektoratet
Jens Sandager, Cowi