Dansk Brodag 2015

24-03-2015Dansk Brodag

Dagens indlederBengt HolstVidenskabelig direktør, København Zoo                                                                                 

Formiddagens tema”Valg 2015: Præfab vs. In situ”

 

Skærpede krav til dokumentation og tilsyn af stilladser ved brostøbninger
Som følge af stilladssvigtet den 29. september 2014 på Helsingørmotor­vejen har Banedanmark og Vejdirektoratet indført skærpede regler for både dokumentation og tilsyn af stilladser ved brostøbninger. Foredraget vil give en kort opfølgning på stilladssvigtet, redegøre for de skærpede krav og hvorledes de i praksis håndteres.

Erik Stoklund Larsen, Vejdirektoratet
se præsentationen

 

Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer
EU støtter forskning og udvikling i optimal drift og vedligehold (D&V) af infrastruktur. Hvordan er EU projekter som MAINLINE relevant for danske infrastrukturforvaltere? Hvordan materialiserer tankegangen omkring levetidsomkostninger og miljømæssige påvirkninger sig ift. valg af brotype eksemplificeret ved præfabrikeret versus in-situ støbt betonbroer?.

Poul Linneberg, Cowi
Se præsentationen

 

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer
At tænke ud af boksen kan til tider være sværere end som så. Ikke desto mindre var introduktionen af elementkoncepter på jernbane-bærende broer en væsentlig udslagsgiver i forbindelse med Aarsleff Bane & Anlægs vindende tilbud på borpakken TP41. Esben giver indsigt i bevægegrundende for valg gjort i tilbudsfasen og de udfordringer, som blev håndteret under designfasen. Her lægges vægt på den indflydelse disse forhold har haft på den efterfølgende udførelse af TP41.

Esben Misfeldt, Per Aarsleff
Se præsentationen

 

”Timeglasbroer” – udnyttelse af in situ betons frihedsgrader
I forbindelse med anlæg af motorvejen Aarhus – Herning, etableres flere markante faunabroer. I indlægget præsenteres etablering af to store faunabroer ved Silkeborg. Broerne er i plan udformet som et timeglas for at kunne ”lokke” rådyr til at passere broerne. Broernes bredde er ved broenderne 40 m og ved bromidte 20 m.

Peter Larsen, Grontmij
Se præsentationen

  

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Gubsø Dalbro – det blev in situ
På Silkeborgmotorvejen er opført flere dal- og landskabsbroer – en af disse er dalbroen Gubsø. Gubsø-broen er – som navnet antyder – opført i et område, der bød på grundvand i terræn og blød bund i stort omfang og store mægtigheder. Indlægget berører bl.a. overvejelser i tilbudsfasen om byggemetode; overvejelser afledt af de lokale forhold.

Kasper Knudsen, Arkil Bro og Beton
Se præsentationen

 

Håndtering af eksisterende broers bæreevne
Nyt digitalt trafik- og erhvervskort på vej i 2015. Kommuner inviteres til at bidrage med data. Vejdirektoratet er i samarbejde med BD og Kommuner ved at udarbejde kataloger for bæreevne på forskellige bygværkstyper til hjælp for ensartede bæreevneklassificeringer. Bæreevneforsøg skal kaste lys over usikkerheder i bæreevneklassificeringer, så broers reelle bæreevne bedre kan vurderes.

Line F. E. Lauridsen og Arne H. Henriksen, Vejdirektoratet
Se præsentationen

 

Stibro mellem by og havn
Odense er en by i rivende udvikling, og “Fra stor dansk by til dansk storby” er visionen i planstrategi 2011. Odense ligger helt centralt ved jernbanen, der forbinder Danmarks landsdele. Med den nye bro over jernbanen til fodgængere og cyklister skabes en god forbindelse mellem Odense bymidte og havnen – og på den måde en mere sammen­hængen­de by.

Poul-Ivan Ikkala, Odense Kommune                                 

 

Lillebæltsbroen fra 1935. Forstærkning af funderingen
De fede Palæogene lere har stor udbredelse i Danmark, og forårsager ofte udfordringer når bygværker skal funderes. I øjeblikket er der blandt geoteknikere i Danmark særligt fokus på to faste forbindelser: Jernbanebroen over Lillebælt fra 1935, hvor der for nyligt er afsluttet et forstærkningsprojekt, og Femern-forbindelsen, som i stor udstrækning skal funderes i denne lerart.

Carsten Steen Sørensen, Cowi
Se præsentationen

 

Femern Bælt-forbindelsen, Kyst til kyst
Femern Bælt-forbindelsen er Danmarks største infrastrukturprojekt, som skal forbinde Tyskland og Danmark via en ca. 18 km lang sænketunnel under Femern Bælt. Projektet indeholder herudover ca. 300 ha. landopfyldning samt adskillige km landanlæg på den danske og tyske side omfattende veje, betalingsanlæg, jernbaneanlæg og broer. Anlægsudgiften er estimeret til 46 mia. kr.

Susanne K. Pedersen, Rambøll 
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 413

Ordstyrere, formiddag:

Otto Bach Ulstrup, Banedanmark
Rasmus Walter, Rambøll

Ordstyrere, eftermiddag:

Søren G. Nielsen, Grontmij
Karsten Petersen, CG Jensen