Dansk Brodag 2016

05-04-2016Dansk Brodag

Dagens indlederTorben ArentNyhedsredaktør på FDMs medlemsblad Motor

Formiddagens tema Det skal gøre ondt, …

  

Rismarksbroen
Rismarksbroen indgår som en del af Ring 2 i Odense. Ring 2 blev til en lukket ring efter etablering af kanalforbindelsen i 2014, hvilket var en forudsætning for at kunne lukke Thomas B. Triges gade. Rismarksbroen er derfor et trafikalt knudepunkt for trafikafviklingen i Odense. Ved trafikale restriktioner på broen vil der let opstå trafikale udfordringer andre steder i byen.

Carsten Vinther-Okholm Larsen, Odense Kommune
Se præsentationen

 

Ny Metrotrappe ved Nørreport
Som et led i VK-aftalen ”Bedre mobilitet” blev der bevilliget penge til en ny Metrotrappe ved Nørreport station. Projektet krævede særlige konstruktions­metoder, som kun har været benyttet yderst sjældent i Danmark. I samråd med BDKs byggeledelse blev det besluttet at udføre projektet som en totalentreprise. Entreprisen blev vundet, designet og udført af Zublin DK. Projektet har involveret mange spændende konstruktionstyper som bl.a. sekantpæle, jordforstærkning, frysning samt NATM-tunnelering.

William Rosengaard, Sweco A/S
Se præsentationen

 

København Ringsted, TP4 Urban tunnels
Totalentreprisekontrakten, TP4 Urban tunnels, dækker størstedelen af den bymæssige strækning i København. Tunnelpakken omfatter blandt andet anlæg af Kulbanetunnellen på 700 m og Hvidovretunnellen på 570 m. Derudover skal der foretages udgravning til i alt 1310 m trug, størstedelen langs Holbækmotorvejen, samt bygges en række andre konstruktioner.

Stephen Slot Odgaard, Cowi
Se præsentationen

 

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP10
Totalentreprisekontrakten TP 10 er den kontrakt i København-Ringsted projektet, der har flest forskellige grænseflader mod motorvejsnettet. Projektet indeholder bl.a. nedrivning af eksisterende motorvejsbærende bro, erstatningsbro over motorvejen, ca. 250 m lang tunnel under Holbæk­motorvejen, tunnel under M3 samt tunnel under lufthavnsrampen inkl. omlægning af rampen i nyt tracé. Banedanmark har forud for udbud af TP10 brugt mange ressourcer på at optimere anlægsfasen i forhold til grundlaget fra VVM projektet. Det lykkedes at nedsætte anlægstiden væsentligt.

Susanne Frank, Vejdirektoratet, tidl. Projektchef, Banedanmark
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

  

Støbestilladser igen - igen
Det delvise stilladskollaps på Helsingørmotorvejen den 27. september 2014 gav genlyd i brobyggerbranchen. I juni 2015 kom ”Havari-kommissionen” med en redegørelse for årsagen og parallelt hermed har Vejregelgruppen for Bygværker udarbejdet en ny Tilsynshåndbog. Nu er Form og Nedsænkning inkluderet, og der stilles mere specifikke krav til den organisation og den proces, der skal sikre, at der er styr på stilladset. Snart udkommer en Projekteringsvejledning, en Eksempelsamling, en Beredskabsplan og en Tilsynsvejledning.

Christian Munch-Petersen, EMCON A/S
Se præsentationen

 

Jernbanebro over motorvejskryds Vallensbæk, TP30
Første del vil handle om de konstruktive valg for denne bro og de særlige aspekter i forbindelse med dimensionering og beregning, herunder dynamiske beregninger. Anden del omhandler udførelsen af selve brooverbygningen. Udført med ståldragere og betonbrodæk baseret på nye montage- og udførelsesmetoder,  herunder de transport- og logistikmæssige udfordringer der har været baggrund for valg af design og udførelse, samt de trafikale konsekvenser der er forbundet med den valgte udførelsesmetode.

Christian Riis Petersen, ISC A/S og Henrik Berg og Siggeir Torisson, CGJensen A/S
Se præsentationen

 

Skibsstødssikring af danske broer
Projektering af skibsstødssikringen af Aggersundbroen (Limfjordsbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen) er et multidisciplinært projekt, der involverer risikoanalyser, analyser af bæreevnen af den eksisterende konstruktion, avancerede geotekniske analyser samt miljøvurderinger og samfundsøkonomiske vurderinger. Disse analyser danner alle grundlaget for valg af den optimale løsning, der sikrer et acceptabelt sikkerhedsniveau på den økonomisk optimale måde samtidig med at besejlingsforholdene ved broerne ikke forringes.

Svend Engelund, Cowi
Se præsentationen

 

Perlekædebroer – en idé bliver til virkelighed
Et nyt elementbroskoncept er blevet til virkelighed i Danmark: Den første Perlekædebro står nu færdig over Vorgod Å. Under præsentationen af Vorgod Å projektet vil de faglige udfordringer og statiske løsninger blive gennemgået.

Nicky Eide Viebæk, Abeo
Se præsentationen

 

Flydebro over Bjørnafjorden, Norge
Statens Vegvesen står i spidsen for et ambitiøst udredningsprojekt kaldet Færgefri E39, hvor de nuværende otte færgeforbindelser på E39 langs den norske vestkyst skal erstattes af faste forbindelser inden 2040. Alle otte fjordkrydsninger er karakteriseret ved stor bredde og vanddybde. Dette nødvendiggør udvikling af ny teknologi både inden for design og udførelse, hvor der bl.a. inddrages erfaring fra offshore industrien i Nordsøen. Foredraget vil have specielt fokus på krydsningen af Bjørnafjorden syd for Bergen, hvor konceptudviklingen er langt fremme.

Tina Vejrum, Cowi
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 427 

Ordstyrere, formiddag:

Kim Grarup, Herning Kommune
Maria Hesselbjerg Jensen, Københavns Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

Jens Sandager, Cowi
Peter Vilstrup, Jorton