Dansk Brodag 2018

03-04-2018Dansk Brodag

Dagens indlederHans Jørgen BonnichsenFhv. PET-chef

Formiddagens tema:   Når reparationsalderen nås”

 

Renovering af Bryghusbroen – 80 år gammel stålbro
Renovering af Bryghusbroen, en 80 år gammel stålbro på Christians Brygge i København, bød på et par overraskelser, da den blev skilt ad. Håndtering af trafikken var et kapitel for sig.

Martin Cederholm, MT Højgaard
Se præsentationen

 

Lejeudskiftning på Hylkedalsbroen på E45 ved Kolding
Flere af de mange større broer fra 70’erne og 80’erne - herunder den 220 m lange Hylkedalsbroen nærmer sig ”reparationsalderen”. Hylkedalsbroen er en 5-fags kompositbro (stål-beton), der fører E45 over Hylkedalen ved Kolding. Broen er opført i 1972. Det er især fuger og lejer, der nu er ved at være modne til udskiftning. Foredraget vil gennem et eksempel med udskiftning af lejer på Hylkedalsbroen belyse nogle af de udfordringer, der opstår, når man skal foretage lejeudskiftning på en ældre bro.

Leif Holmstrøm, Sweco
Se præsentationen

 

Dilatationsfuger - udfordringer og løsninger
Fuger er i udstrækning en detalje inden for bro- og tunnelkonstruktioner, men de kan have afgørende betydning for bygværkets samlede funktion og levetid. Valg af fugetype, materialer og geometri samt klart fokus under indbygningen er afgørende parametre for at opnå velfungerende, langtids­holdbare fuger.

Jørgen Højris Jensen, Rambøll
Se præsentationen

 

Drift og vedligehold af Storebæltsforbindelsen – Betoneftersyn ved hjælp af droner
Eftersyn af konstruktioner kan være en udfordring på Storebælts­forbindelsens anlæg grundet størrelsen af anlæg og hensyn til trafik og vejrforhold. Tidligere har man udført eftersyn ved hjælp af traditionelle platforme ophængt i konstruktionerne, platforme ophængt i en kran eller ved hjælp af klatrere. I 2017 igangsattes et forsøg med at anvende droner til at udføre eftersyn.

Svend Gjerding, Sund & Bælt Holding A/S
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Nordisk Vejforums danske udvalg “Broer og tunneler” uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

Forsvarets civile bro
I 2017 blev forsvarets nyeste bro-investering Mabey Compact 200 afprøvet for første gang. Der blev indgået aftale med Hvide Sande Havn, som skulle etablere en gangtunnel på tværs af landevejen 20 m syd for slusebroen. Landevejen igennem Hvide Sande er eneste forbindelse på strækningen fra Nymindegab mod syd til Søndervig mod nord. Interimsbroen er en gittekonstruktion, som samles på stedet. Den kan løse opgaver op til en spændvidde på 60 m og med en vægtbegrænsning op til 100 tons. Stort set alle former for transporter kan benytte interimsbroen. Kan Mabey Compact 200 benyttes til ”civile” opgaver?

Lars Stoklund Pedersen, Ingeniørregimentet Skive
Se præsentationen

 

Sidste nyt fra Vejregelgruppen ”Bygværker”
Foredraget vil summere relevante dokumenter for projekteringsgrundlag og udbudsdokumenter. Revisionsarbejdet af AAB’er vil blive kommenteret set i lyset af den øgede anvendelse af totalentrepriser. Krav formuleres op mod både entreprenør og rådgiver. Vejregeludvalgets ”ønskeliste” gennemgås, og sættes i relation til de midler der rent faktisk anvendes på udvikling af vejregler. Endelig vises eksempler på udviklingsprojekter hvor Vejdirektoratet er medfinansierende herunder bæreevneforsøg på eksisterende broer og vurdering af alkaliramte broer. Disse projekter kan danne grundlag for kommende regler på området.

Erik Stoklund, Vejdirektoratet
Se præsentationen

 

Fjordforbindelsen FrederikssundArbejdet med etableringen af Fjordforbindelsen Frederikssunds højbro blev igangsat i foråret 2017. Præsentationen vil både give en generel præsentation af projektet og dets særlige udfordringer og en teknisk præsentation af højbroens design og anlægsmetode. 

Henrik Vincentsen, Vejdirektoratet og Xavier Debruche, RBAI JV
Se præsentationen

 

Brodækselementer med færdigt tværprofil - Lundegårdsvej
I løbet af 2017 har MT Højgaard i totalentreprise opført en ny bro over sydmotorvejen, hvor brodækket blev udført med elementer støbt ved brostedet. Elementerne blev støbt i fuld højde og med det projekterede tværprofil. Efter montage af elementerne blev disse sammenstøbt, og spændkabler monteret og opspændt uden gener for trafikken på motorvejen.

Rolf Skovløkke, MT Højgaard A/S
Se præsentationen

 

New Champlain Bridge
Den eksisterende bro over St. Lawrence River, Montreal Canada skal erstattes af en ny. Den Nye Champlain bro er ca. 3,5 km lang og 55 m bred. Vejen er en af de mest befærdede i Montreal med omkring 110.000 køretøjer i døgnet og floden der krydses har en kraftig strøm hvilket er en af udfordringerne i dette projekt. Foredraget vil fokusere på nogle af de udfordringer der har været med at bygge broen, ikke mindst på grund af den meget kraftige strøm i floden og de til tider ekstreme forhold der kan opleves om vinteren med temperaturer ned til -30ºC.

Lars T. Thorbek, Rambøll
Se præsentationen

  

Antal deltagere: 356

Ordstyrere, formiddag:

Allan Højgaard, Vejdirektoratet
Maria H. Jensen, Københavns Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

Gunner Bardtrum/Otto Bach Ulstrup, Banedanmark
Karsten Petersen, Christiansen & Essenbæk