Fokus på bæredygtighed og nytænkning

22-02-2024Dansk Brodag

Fokus på bæredygtighed og nytænkning

Af Vibeke Wegan, Vejdirektoratet, Formand for Dansk Brodags arrangementsgruppe. Foto: Femern A/S.

"Bevar værdien – spar på energien” er temaet på årets Brodag - et tema, der fokuserer på bæredygtigheden i at vedligeholde broer, men også nødvendigheden i at nytænke i forbindelse med nybyg. Indleder på Brodagen er i år Kathrine Lilleør, forfatter og debattør, der er kendt for sine kontante meninger. Liv, ledelse og måske H.C. Andersen vil være omdrejningspunkt inden det faglige program – glæd dig.

Træ i konstruktionen

Træ anvendt som konstruktionsmateriale har stigende interesse på grund af muligheden for at reducere CO2 -aftrykket i forbindelse med anlægsfasen. Første faglige indlæg på Brodagen beskriver Metroselskabets overvejelser om at anlægge flere af metroens kommende viaduktkonstruktioner som en træ-beton-kompositkonstruktion. Innovative byggemetoder og alternativ anvendelse af materialer indgår også i overvejelserne. Træ er også populært til mindre broer i naturområder og parker, men de kræver ren-og vedligehold for at sikre levetiden. Odense Kommune vil komme med eksempler på, hvordan deres træbroer vedligeholdes og rengøres efter en fast plan, der inkluderer eftersyn, løbende reparation, vask og malebehandling.

Fokus på klimabelastning

De fleste bygherrer har ved nyanlæg, foruden fokus på anlægsudgifter, nu også fokus på klimabelastning - ofte målt i CO2 og udregnet ved brug af værktøjet InfraLCA. To konkrete projekter vil blive præsenteret, en stibro og en stitunnel, hvor der sættes tal på forskellige alternativer for mulige konstruktioner og hvilke parametre, der har været udslagsgivende i forbindelse med det endelige valg.

En anden måde at mindske klimabelastningen på er at vedligeholde og bevare eksisterende konstruktioner. Et reparationsprojekt på Langebro vil blive præsenteret, hvor henholdsvis dilatationsfugerne får katodisk beskyttelse med påtrykt strøm, og armeringen i trapperne får katodisk beskyttelse med fusionsanoder (en kombination af batteri og offeranode). Begge metoder fjerner behovet for løbende betonreparationer i områderne og bliver herved en bæredygtig og økonomisk løsning.

Oppe i træerne

Vejle Kommune har bygget en 128 meter lang, S-formet stibro med syv fag i et yderst naturskønt område. Brugerne træder ind på broen i trækronernes højde og bevæger sig ned mod skovbunden i den anden ende. I eftermiddagens program vil der blive redegjort for de udfordringer, der har været ved at omsætte visionen om dette kurvede design til en konkret bygbar konstruktion.

Vedligeholdelse af broer

Vejreglernes almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) for reparation og overfladebeskyttelse af beton er nyrevideret, og som et supplement til disse er der netop udgivet to nye håndbøger med det formål at vejlede teknikere i disse emner. I en præsentation vil der blive redegjort for en række væsentlige emner, der nu indgår i gældende udgaver, for at sikre et højt kvalitetsniveau for reparation af beton, herunder kompetencekrav til personale.

Herefter skifter fokus til kilelejer. Odense Kommune har fået foretaget en omfattende konstruktionsanalyse af Odins Bro for at optimere kilelejerne, der låser svingfag til landfæsterne. Det vil blive beskrevet, hvorledes analysen har dannet grundlag for at ændre konceptet med kilelejer, så vedligeholdsomkostningerne kan reduceres.

Bæreevne af eksisterende broer kan vurderes, screenes og beregnes. Illustreret ved gennemgang af forskellige eksempler, vil et indlæg forklare, hvordan disse værktøjer kan bruges til at gøre broprojekter mere bæredygtige ved at forlænge levetiden af eksisterende broer.

Status på Femern Bælt-tunnel

Brodagen afsluttes med en status på byggeriet af den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel, fra baggrund og behov for forbindelsen til den tekniske løsning, hensynet til bæredygtighed og fremtidige muligheder. Sænketunnelen er en investering i klimavenlig transport og bliver verdens længste af sin art.