Fokus på sundhed, når trafikale knuder skal løsnes

24-08-2023Vejforum

Fokus på sundhed, når trafikale knuder skal løsnes

På Vejforum i december deler en af verdens mest efterspurgte trafikforskere, Lucy Saunders, sine erfaringer med den danske vejbranche. Hun har udviklet konceptet Healthy Street med 10 indikatorer på et godt bymiljø for mennesker.

Når man nu er folkesundhedsspecialist tillige med urbanist og transportplanlægger, hvad er så mere oplagt end at forske i grænsefladen mellem byrum og menneskers almindelige sundhed. Denne unikke kombination af faglighed har Lucy Saunders. Hun tog derfor fat i fagfelterne og udviklede i denne proces begrebet Healthy Street.

- Jeg kastede mig over arbejdet med transport i byerne, fordi jeg kunne se, at den måde, vi administrerer vores transportsystem og vores gader på, har en virkelig stor indflydelse på befolkningens almindelige sundhedstilstand, har Lucy Saunders forklaret.

I dag er Healthy Street blevet et globalt begreb inden for byplanlægning, og Lucy Saunders samarbejder engageret med organisationer over hele verden, hvor hun kan se hendes Healthy Street-tilgang foldet ud i en lokalt tilpasset kontekst. Og naturligvis betyder det også, at der hele tiden skabes spændende nye værktøjer, der bidrager til øget folkesundhed.

Lucy Saunders grundlagde og har været direktør for Healthy Street siden 2018, og forskeren har altid lagt vægt på den pragmatiske tilgang til arbejdet, som altså omfatter såvel sundhed som byplanlægning.

- Det er en selvstændig pointe, at en vellykket proces starter med at få fat i beslutningstagerne, det vil sige influencere, politikere og praktikere på tværs af de sektoren, der skal i spil, siger Lucy Saunders og fortsætter:

- Successen vil altid bygge på at skabe ressonans på tværs af politiske værdier, særinteresser og faglige skel. Det er vigtigt at engagere, påvirke og også koordinere alle interessenter om en sammenhængende vision. Der findes ikke en model, der passer overalt, og hver løsning skal skræddersyes til de lokale forhold.

 

Men hvad er så Healthy Street?

Lucy Saunders arbejder med udgangspunkt i London, en metropol præget af et sofistikeret trafiksystem, der konstant befinder sig på randen af sammenbrud, som det er tilfældet verden over i selv meget mindre byer. Og problemer med trafikken løses for det meste ”trafikalt” uden tanke for at levere bedre steder for mennesker at bo og derved tage hensyn til deres helbred.

Det er her Healthy Street kommer ind.

Healthy Street-tilgangen har mennesket i centrum. Det er med folkesundheden som ledetråd, at transport i byområderne skal planlægges.

- I mange år troede vi, at vi kunne få folk til at være aktive ved at bygge sportsfaciliteter, men hvis vi ønsker, at folk skal være aktive hver dag i deres liv skal vi i stedet indbygge det i deres daglige rutine, hvilket betyder at vi som indbyggere i byen skal gå og cykle meget mere, siger Lucy Saunders, og præsenterer sine 10 evidensbaserede Healthy Street-indikatorer, udviklet allerede i 2011, og som hver beskriver et aspekt af den menneskelige oplevelse af at være på gaden.

Gaderne skal således være indbydende steder, hvor alle kan gå, tilbringe tid og interagere med andre mennesker. Dette er i følge Lucy Saunders nødvendigt for at holde os alle sunde gennem fysisk aktivitet og socialt samvær. Det er samtidig med til at gøre gaderne levende og sikre stærke fællesskaber.

- Den bedste test er fx om vi evner at få alle med. Kan vores byrum rumme hele samfundet, især børn, ældre og handicappede, som væsentlige brugere af byrummene, siger Lucy Saunders.

De 10 indikatorer for gode og sundt indrettede byrum  skal altid prioriteres og afbalanceres for at optimere social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i gadernes design og planlægning.

Denne tilgang kan anvendes på alle gader, hvor som helst i verden. Her bygger man forbedringer på eksisterende forhold i stedet for at søge et fast slutmål.

 

Streets of London

Lucy Saunders indflydelsesrige arbejde med fokus på sundhed blev, som det første sted i verden, anerkendt i bypolitikken i London og danner i dag ramme om byens transportstrategi. Siden er Healthy Street blevet adopteret af masser af byer verden over.

Hun rådgiver derudover WHO, det britiske ministerium for transport og sundhed, fakultetet for folkesundhed og mange andre i UK og andre dele af verden.

Hun gæster i december Vejforum 2023, hvor hun vil dele sine erfaringer med de 10 indikatorer for sunde byrum med den danske vejbranche torsdag morgen.

Making streets healthy places for everyone