Internationalt samarbejde er løftestang

21-09-2023Vejforum

Internationalt samarbejde er løftestang

Af Michael Kirkfeldt, drifts- og teknikdirektør Vejdirektoratet og fmd. for Vejforum

Det bliver i stigende grad relevant og nødvendigt at forholde sig til den store verden udenfor Danmark. Det gælder infrastrukturområdet i lige så høj grad som alle andre brancheområder. Det handler selvfølgelig om, at vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken flere gange, og især ikke i dag, hvor der er så mange politiske ønsker og opgaver, der faktisk kalder på globale løsninger. Tænk blot på klimaet.

Krig og pandemi har måske nok slået globaliseringen en smule ud af kurs, men behovet for internationale løsninger presser sig fortsat på. Den teknologiske udvikling med digitalisering, automatisering og kunstig intelligens vil nødvendigvis knytte nationer tættere sammen om fælles løsninger og regulering.

Det er derfor afgørende for enhver sektor at se ud over egne landegrænser og lade sig inspirere af internationale erfaringer. Dette gælder ikke mindst for den danske vejsektor, der kan hente inspiration og viden fra udlandet, og omsætte det til løsninger, der kan bidrage til en moderne, effektiv og bæredygtig infrastruktur.

 

Vejforum med internationale øjne

På Vejforum i december – Danmarks største vejfaglige konference – har vi i år haft udenlandske løsninger i kikkerten ud fra den devise, at vi alle har behov for at tænke grønt, bæredygtigt og innovativt. Der sker meget spændende udvikling i andre lande, som vi kan hente inspiration i, og det internationale udsyn er derfor et underliggende tema på årets Vejforum. 

Danmark er i dag anerkendt for sin velfungerende vejinfrastruktur, der muliggør smidig transport af både mennesker og gods på tværs af landet. Men i en tid med pressede klimaforhold, stigende trafikmængder og behov for miljømæssig bæredygtighed er det uomgængeligt, at sektoren konstant skal søge efter nye løsninger og bedste praksis.

Derfor er det en fornuftig og nødvendig strategi, at den danske vejsektor aktivt søger inspiration uden for landets grænser. Udenlandske erfaringer kan give værdifulde indsigter i alt fra innovative materialer til intelligente trafikstyringssystemer. Et eksempel er Holland, der har opnået stor succes med cykelvenlige veje og intelligente vejbelægninger, der absorberer solenergi, som kan bruges til belysning om natten.

Og der er masser af andre eksempler. Nogle kan direkte implementeres, mens andre kan være inspiration til nye løsninger.

 

Internationalt samarbejde er løftestang for forskning og uddannelse

Den danske vejsektor har allerede taget skridt i retning af at integrere udenlandske erfaringer. Fokus på cykelinfrastruktur og grøn transport er voksende, og intelligente trafikstyringssystemer bliver mere udbredte. Men der er stadig plads til forbedring.

For det første er det vigtigt at arbejde tæt sammen med udenlandske kolleger og samarbejdspartnere, suge ny viden til sig og tage den med hjem til egen organisation, udveksle viden og tage del i erfaringsudveksling.

For det andet er forskning dyrt for et lille land som Danmark, men det er vigtigt at investere i forskning og udvikling på tværs af sektorer. Nye materialer, bæredygtige metoder og teknologiske løsninger kræver investeringer, men de kan også give betydelige langsigtede besparelser og forbedringer.

Endelig er uddannelse og kompetenceopbygning afgørende. Danske ingeniører og fagfolk med interesse for vejsektoren er desværre en mangelvare, men spørgsmålet er, om ikke en øget internationalisering af samarbejder og metodeopsamling kan bidrage til at motivere flere unge til at søge faget.

Der er med andre ord grund til at stimulere det internationale udsyn, se ud over grænserne og lade sig inspirere. Det kan vise sig at være en måde at sikre, at vores vejinfrastruktur forbliver moderne, effektiv og bæredygtig, men også attraktiv og ambitiøs med det ene formål, at understøtte samfundet bedst muligt.