Program for Vejforum 2022

06-07-2022Vejforum

Program for Vejforum 2022

De mange forslag til indlæg fra kommuner, entreprenører, rådgivere og Vejdirektoratet er sammensat til et spændende program for årets sessioner og workshops. Det betyder, at vi igen i år kan præsentere masser af ny viden og praktisk erfaring fra arbejdet med veje og trafik.

Se program med tidspunkter for alle sessioner her

Ny Vejforum app

Du får et trykt program ved registrering med overblik over de 46 sessioner.

Hent program som pdf

Hent indstik som pdf

Sessionerne er i år samlet i en række gennemgående spor, så det er lettere at finde indlæg indenfor deltagernes specifikke interesser. Sporene kan ses som temaer i programmet i den nye Vejforum app.

Du kan vælge mellem disse spor:

 • Cyklens år
  A1: Cykelinfrastruktur - B1: Rekreative ruter - C1: Tour de France - D1: Nye udformninger af cykelløsninger - E1: Unge cyklister

 • Trafiksikkerhed
  A2: Ulykkesdata og hastighedszoner - B2: Frontalkollisioner og bump - C2: Trafikantadfærd i byer - D2: Søvn, træthed og trafiksikkerhed - E2: Færdselsikkerhedskommissionens fokusområder

 • Trafikplanlægning
  A3: Trafik i byer - B3: Lokale eksperter - C3: Data til beslutningstagere - D3: BRT og knudepunkter - E3: Parkering i byer

 • Anlæg
  A4: Asfalt - B4: Råstoffer - C4: Branchens udfordringer - D4: Vejarbejder og ledninger - E4: Jordhåndtering

 • Vejdrift
  A5: Vejdrift - B5: Vinterdrift - C5: Kommunale driftsudbud - D5: Klimapåvirkning fra anlæg - E5: Bæredygtighed og CO2 reduktion

 • Digitalisering
  A6: Sikring af digitale vejdata - B6: LER 2.0 - C6: Europæiske perspektiv på trafikdata - D6: Trafikmodellering med big data - E6: Trafikmodellering i byområder 

 • Love og regler
  A7: Ladeinfrastruktur - B7: AB18 og entreprisetvister - C7: Gæsteprincippet - D7: Private fællesveje - E7: Store anlægsprojekter

 • Signalanlæg
  A8: Standardisering af signalanlæg - B8: Signalteknik - C8: Optimering og drift af signalanlæg

 • Klima og biodiversitet
  D8: Klimatilpasning og LAR - E8: Biodiversitet

 • Rekruttering
  D9: Rekruttering af vej- og trafikingeniører