Program for Vejforum 2022

06-07-2022Vejforum

Program for Vejforum 2022

Vejforums Faggruppe havde sat hinanden stævne i Odense, hvor de mere end 150 indsendte bidrag blev vurderet for at sammensætte programmet for Vejforum 2022 - og I kan godt glæde jer!

Se program med tidspunkter for alle sessioner her

Som noget nyt har faggruppen valgt at samle sessionerne i en række gennemgående spor, så det er lettere at finde indlæg indenfor deltagernes specifikke interesser. Du finder følgende spor i 2022:

 • Cyklens år
  A1: Cykelinfrastruktur - B1: Rekreative ruter - C1: Tour de France - D1: Nye udformninger af cykelløsninger - E1: Unge cyklister

 • Trafiksikkerhed
  A2: Ulykkesdata og hastighedszoner - B2: Frontalkollisioner og bump - C2: Trafikantadfærd i byer - D2: Søvn, træthed og trafiksikkerhed - E2: Færdselsikkerhedskommissionens fokusområder

 • Trafikplanlægning
  A3: Trafik i byer - B3: Lokale eksperter - C3: Data til beslutningstagere - D3: BRT og knudepunkter - E3: Parkering i byer

 • Anlæg
  A4: Asfalt - B4: Råstoffer - C4: Branchens udfordringer - D4: Vejarbejder og ledninger - E4: Jordhåndtering

 • Vejdrift
  A5: Vejdrift - B5: Vinterdrift - C5: Kommunale driftsudbud - D5: Klimapåvirkning fra anlæg - E5: Bæredygtighed og CO2 reduktion

 • Digitalisering
  A6: Sikring af digitale vejdata - B6: LER 2.0 - C6: Europæiske perspektiv på trafikdata - D6: Trafikmodellering med big data - E6: Trafikmodellering i byområder 

 • Love og regler
  A7: Ladeinfrastruktur - B7: AB18 og entreprisetvister - C7: Gæsteprincippet - D7: Private fællesveje - E7: Store anlægsprojekter

 • Signalanlæg
  A8: Standardisering af signalanlæg - B8: Signalteknik - C8: Optimering og drift af signalanlæg

 • Klima og biodiversitet
  D8: Klimatilpasning og LAR - E8: Biodiversitet

 • Rekruttering
  D9: Rekruttering af vej- og trafikingeniører

Vejforum inviterer en række danske og internationale indlægsholdere som supplement til de indsendte forslag. Du finder dem i programmet i løbet af efteråret.