SIKKERHEDSDAGEN 2025

05-01-2023Sikkerhedsdagen

SIKKERHEDSDAGEN 2025

Professionelle som beskæftiger sig med anlægs- eller driftsopgaver på vejene, har blandt andet brug for viden om nye regler, nyt materiel, ulykkesstatistikker og nye måder at gøre tingene på. Kort og godt har de brug for jævnligt at genopfriske og udbygge den viden, som de har opnået på kurset ”Vejen som arbejdsplads”.

"SIKKERHEDSDAGEN - FOR DIG DER HAR VEJEN SOM ARBEJDSPLADS er en årlig konference, der sidst blev afholdt den 12. marts 2024. Konferencen tager udgangspunkt i de medarbejdere, som konkret arbejder på vejen.

I 2024 kunne man på konferencen bl.a. høre BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste tale om bygherre- og projekteringsansvar for arbejdsmiljø. Trafikverket kom og fortalte om, hvordan trafiksikkerheden håndteres ved vejarbejde i Sverige. Og endelig kunne man på konferencen også lære om, hvad man henholdsvis skal og ikke skal gøre, når det gælder trafikværn ved opgravning i byer. Dette var blot et lille udpluk af konferencens mange indlæg, og du kan selv gå i dybden med de forskellige præsentationer som findes nede i programmet. 

Næste gang Sikkerhedsdagen afholdes er den 18. marts 2025 på Nyborg Strand. 

Målgruppe
Konferencen henvender sig til ingeniører, vejfolk med praktiske opgaver, teknikere, ansatte i politiet, ledningsejere, entreprenørformænd, vejformænd og andre, som er beskæftiget med anlægs- eller driftsopgaver på vejene.

Vi vil løbende opdatere programmet for næste års konference her på siden. Indtil da kan du gense sidste års program nedenfor. 

Se deltagerliste

  

Sikkerhedsdagen den 12. marts 2024 - program 

09.30 Velkomst

09.40 Seneste nyt og regler
Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt
Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet 
(Se præsentation)

10.30 Pause

10.45 Bygherre- og projekteringsansvar for arbejdsmiljø med eksempler fra hverdagen
Signe Mehlsen, BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste
(Se præsentation)

11.15 Trafiksikkerhed ved vejarbejde i Sverige
Tommy Andersson, Trafikverket
Jan Backman, Trafikverket
(Se præsentation)

12.00 Frokost 

13.00 Workshops (en workshop tager ca. 40 minutter - dermed kan man vælge to)

WS I: Vejarbejde på cykelstier og vejarbejde med ledningsarbejde/udgravning
Thomas Bloch, Terranor & Jens Dalsgaard Jensen, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

WS II: Tavlestørrelser ved vejarbejde
Benny Hansen, Saferoad
(Se præsentation)

WS III: Rambøll præsenterer SafetyEngine-app’en målrettet mod at skabe sikkerhed på byggepladser gennem gamification og digitale redskaber
Caroline Giessing, Rambøll & Marcus Dyrholm, Rambøll   
(Se præsentation)

14.30 Pause

15.00 Arbejdsmiljø i praksis
Kristian Skoven Pedersen, Vejdirektoratet
(Se præsentation)

15.30 Trafikværn - opgravning i byer 
Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt
(Se præsentation)

Afrunding
Tak for i dag – kom godt hjem.