Skab liv i dine præsentationer

03-12-2021Vejforum

Skab liv i dine præsentationer

Bliv klædt på til at møde dit publikum, skabe kontakt og servere dit budskab, så det fænger og inspirerer. Når du tilfører din mundtlige formidling fortællinger med gode praktiske eksempler og frigør dig fra manuskript og teksttunge PowerPoints, øger du din gennemslagskraft som fagperson. I to korte videoer kan du lære om:

  • Kropssprog, stemmeføring og personlig fremtræden
  • Disponering af stof/struktur
  • Håndtering af kontakt/dialog
  • Fortælletræning
  • Variation

Se to korte vidoer om at skab liv i dine præsentationer:

1. Indtag rummet

2. Struktur på dit indlæg

 

Dialog med sessionslederen

Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder, som tilbyder vejledning og vurdering af præsentationen, der skal uploades på hjemmesiden senest 14 dage før Vejforum. Hvis sessionslederen ikke har nogen bemærkninger til præsentationen, forventes det, at du præsenterer dit indlæg på Vejforum. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. Vejforum tilbyder alle indlægsholdere et præsentationskursus.

Copyright og ophavsret

Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.