Studerende på Dansk Brodag

03-05-2022Dansk Brodag

Studerende på Dansk Brodag

Dansk Brodag har som målgruppe alle broejere i Danmark, Banedanmark, Vejdirektoratet og kommuner samt danske rådgivende ingeniørfirmaer, broentreprenører og  uddannelsesinstitutionerne – herunder de studerende.

Dansk Brodag tilbyder et mindre antal fribilletter til studerende, der er en del af den kommende danske broverden. 

Sådan kan du få en fribillet
Du skal være studerende, og deltagelse i Dansk Brodag skal kunne begrundes i relation til din uddannelse. Fribilletter er ikke forbeholdt specielle uddannelsesretninger, uddannelser eller hvor langt du er i forløbet.

Hvis du er interesseret i at opnå en fribillet til Dansk Brodag skal du gøre følgende:

  • Skriv en kort ansøgning (½ - 1 A4-side)
  • I ansøgningen bør du redegøre for din baggrund og årsagen til, at du gerne vil deltage
  • Ansøgningen skal beskrive den uddannelse, du er i gang med, hvor i forløbet du er og f.eks. information om det projekt el.lign., du arbejder med
  • Tildelingen sker efter ”først til mølle”-princippet
  • Ansøgning sendes til Carsten Bredahl Nielsen, VEJ-EU, carsten@vej-eu.dk                

Du er velkommen til at kontakte et medlem af arrangementgruppen, hvis du vil vide mere, før du sender din ansøgning. Arrangementgruppen forbeholder sig ret til at vurdere, hvorvidt en ansøgning falder inden for intentionerne og til at begrænse antallet af fribilletter.