Vejsektorens to veje til bæredygtighed

02-12-2021Vejforum

Vejsektorens to veje til bæredygtighed

Af Michael Kirkfeldt, drifts- og teknikdirektør i Vejdirektoratet og kommende formand for Vejforum

Vejforum i december tage imod mere end 1.000 deltagere, som nu ser frem til igen at mødes på vejsektorens største årlige konference. Desværre stadig med coronaskygger, men vi kan betrygge alle i, at det vil der  blive taget behørigt hånd om med de fornødne forholdsregler.

Vejforum vil denne gang adressere den grønne omstilling i forlængelse af Infrastrukturplanen, og resultatet vil forhåbentlig blive, at vi formår at modne sektoren til i hverdagen at løfte den grønne omstilling på infrastrukturområdet.

Det skal ske på to måder. For det første skal alle dele af sektoren granske sine valg og metoder i forhold til det bæredygtige samfund og CO2-udledning. De lavthængende frugter er naturligvis at kigge på materiel, materialer og metoder med kritiske klimabriller. Vi skal selvfølgelig tænke ressourcesmart, langsigtet og cirkulært, når vi står med opgaverne under planlægningen, i anlægsfasen og i drift.

Den grønne omstilling sætter sig allerede i dag tydelig spor i en branche, som for de fleste danskere anses for sort og miljøbelastende. Men her kan vi hilse og sige, at der sker en kolossal udvikling i branchen, som i den grad viser evne til at tage ansvar.

For det andet skal der skabes meget mere opmærksomhed på de bidrag til livskvalitet, som branchen kan levere, og som bidrager til bæredygtighed og et bedre miljø. Det skal ske for både branchens egen skyld, men især for samfundets skyld. Det er ikke længere godt nok at prioritere fremkommelighed og vækst uden samtidig at sikre dem, der udfører arbejdet, et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi skal også beskytte de mange, der bor og skal leve deres liv ved trafikale anlæg. De skal betrygges mod gener og trafikstøj som kan have sundshedsmæssige konsekvenser. Det er en agenda, som i høj grad handler om bæredygtighed, og som skal implementeres med samme selvfølgelighed som vejafmærkning og regulering af trafikken.    

Bæredygtighed i hverdagen handler også om at male billedet af trafiksystemerne om. Vi står med et stort ansvar i forhold til biodiversitet, hensynet til vores fauna og understøtte brugen af alternative forsilfrie brændstoffer. Her taler vi om nogle værdier, fx i forhold til faunapassager, som førhen blev anset for en ekstraomkostning - en nødvendighed for at få lov til at bygge den ønskede vej. Men det skal være top-of-mind og tages seriøst, ligesom forbedret biodiversitet og sommerfugle nu får en indiskutabel plads langs vore veje såvel som i byerne.

Vi skal med andre ord blive ved med at gøre det samme, som vi altid har gjort, nemlig sikre en infrastruktur, der fungerer og bringer os sammen og bidrager til at fremtidssikre samfundet. Der vil derfor også fremover være en kæmpe efterspørgsel efter dygtige ingeniører, der kan omsætte de klassiske discipliner akkompagneret af seriøse krav til klimatilpasning og bæredygtig udvikling.

Jeg tror derfor ikke, at den grønne omstilling er vejsektorens største udfordring. Det klarer vi. Derimod står vi med en rekrutteringsudfordring, som kan vise sig at være en langt større barriere. Vi skal derfor synliggøre vejsektorens rolle i den grønne omstilling meget bedre, og vise de unge, at ingeniørvejen er andet og mere end teknik. Uden ingeniører bliver det faktisk vanskeligt at implementere de mange grønne og bæredygtige mål og midler.