Vi kommer til at bevæge os med andre gøremål for øje

12-11-2021Vejforum

Selvfølgelig vil der på Vejforum også være et godt bud på fremtiden. Og hvem andre end Lasse Jonasson fra Institut for Fremtidsforskning kan spå om, hvor vores byer, infrastruktur og samfund bevæger sig hen.

Lasse Joansson har i en årrække gennemtrawlet trends og tendenser og formidlet sine iagttagelser om byudviklingen i både foredrag og rapporter. Disse dynamikker tager han som afsæt, når han i december tager Vejforum med en tur ind i fremtiden.

Og lad os være ærlige. En del af os deler nok den fordom, at forskere, der skal gøre os klogere på infrastrukturen, er inkarnerede bilister. Men bag forhænget finder vi påfaldende ofte bløde trafikanter, der foretrækker at bevæge sig rundt i dagligdagen på deres cykel. Det gælder også Lasse Jonasson, som tilmed nyder en tur ud i den danske natur i weekenden på sin cykel fremfor at rulle taget af en smart convertible.

Med fordommene aflivet, åbner vi måske for andre overraskelser, som Lasse Jonasson kan have med, når han besøger Vejforum i december. Her vil han give bud på fremtidens byer og trafik. Hvad skal vi forvente vil ændre sig i fremtiden?

Lasse Jonasson tror på store forandinger. Trafikken og byerne vil blive transformeret på en række områder.

- Vores byer er bygget op med det praktiske formål at forbinde folk og varestrømme. Men dette behov dominerer ikke længere bydannelse, Det har den teknologiske udvikling overflødiggjort. I stedet vil byerne i højere grad blive formet af vores ønske om at skabe de bedst mulige rammer for det gode og bæredygtige liv, spår Lasse Jonasson og spørger: 

- Men når urbaniseringen vil være drevet af andre faktorer, betyder det så ikke også, at det vil være lettere at leve et liv længere væk fra byen?

Det stiller Lasse Jonasson sig tvivlende på. Han tror ikke på, at ændrede vilkår for alvor vil stoppe det stærke træk mod byerne, der har været dominerende i flere hundrede år, vil ændre sig. Byernes vækst vil med andre ord ikke stoppe.

Flosklen om at spå om fremtiden bliver forventelig mere fluffy, når det handler om at give anvisninger på de konkrete tiltag, vi som samfund skal gå efter.

- Hvis vi skal finde svar på vejsektorens fremtid, så bliver det ukonkret. Vi kan ikke vide, hvor mange veje, cykelstier og broer, der bliver brug for. Men vi kan sige, at fremtiden bliver usikker og forskellig fra i dag.

Derfor bør store anlægsprojekter i tider med store omvæltninger baseres på strukturerede analyser af mulige fremtider, pointerer Lasse Jonasson.

På den baggrund stiller han sig også tvivlende på kvaliteten af langsigtede planer på trafikområdet.

– Vi forsøger på Instituttet for Fremtidsforskning at være apolitiske og forholde os til mulige fremtider mere end de ønskede fremtider. Men man kunne da godt mistænke politiske beslutninger for at være orienteret omkring en forståelse for, at vores transportbehov og transportløsninger forbliver de samme i fremtiden. En antagelse jeg er noget skeptisk overfor, som Lasse Jonasson udtrykker det.

- Men vi kan dog sige så meget, at den trafikale udvikling ikke kan undgå at blive stærkt påvirket af den grønne agenda. Og vi kan også komme til at se tilbage på vores beslutninger og ærgre os over, at vi ikke fik mere ud af ressourcerne. Ligeså kommer de selvkørende biler før eller siden, og de vil sammen med droner komme til at påvirke trafikstrømmene.

- Så i stedet for, at vi som mennesker transporterer os rundt for at handle, for at arbejde, for at studere og for at opleve  – så kommer varerne og oplevelserne til os. Vi kommer ikke til at afstå fra at bevæge os ud i verden og interagere med andre mennesker, men vi kommer til at gøre det med andre gøremål for øje. Med hvilket formål og hvordan – det er de svar, der for alvor vil forandre trafikken i fremtiden.