Dansk Brodag 2022

05-04-2022Dansk Brodag

Dansk Brodag 2022

Dagens indleder: Anne skare Nielsen, fremtidsforsker
”Flyt dig! Eller fremtiden kommer efter dig”

Formiddagens tema: ”Klima og bæredygtighed - erkendelse, tiltag og mål”

 

Limfjordstunnelens klimaundersøgelse
Vejdirektoratet og COWI har i 2020 udført en række vurderinger af Limfjordstunnelen i forhold til risiko for klimabetinget påvirkning og oversvømmelse. Der er undersøgt for stormflod og permanent stigende havvandstande, ekstrem nedbør samt klimabetinget øget grundvandstryk under rampekonstruktionerne. Der er på baggrund heraf vurderet hvor tunnel og konstruktionerne er særlig udsatte, og der er for disse skitseret mulige løsningsforslag for fremtidig klimasikring heraf. De udførte vurderinger sættes desuden i perspektiv i forhold til mere generelt at sætte fokus på nødvendig klimavurdering af betydende infrastrukturanlæg.

Niels Gustav Jørgensen, Vejdirektoratet og Jan Stæhr, COWI
Se præsentation

 

Klimakrav i anlægsprojekter

Helle Blæsbjerg, Vejdirektoratet
Se præsentation

 

Bæredygtighed i udbud: Tilbud for ny Ringvejsbro i Silkeborg

Den nuværende ringvejsbro over Gudenåen ved Silkeborg skal skiftes ud med en helt ny bro for at give bedre plads til naturen langs Gudenåens bredder. Af udbuddet fremgik det, at buddene ville blive bedømt på bl.a. bæredygtighed og her viste det sig, at langt største parten af entreprenørerne tog dette meget seriøst. Derudover blev tilbuddene også bedømt på den tilbudte brolængde, hvor de bydende blev belønnet for at tilbyde den længste bro inden for de fastsatte rammer.

Bente Rands Mortensen, Silkeborg Kommune og Henrik Olesen, MT Højgaard
Se præsentation

 

Renovering af Langebro: Planlægning og implementering af bæredygtighedstiltag
Primo 2022 vil Københavns Kommune indgå rammeaftale med 4 entre-prenører om betonrenoveringen af Langebro, som skal være afsluttet i 2025. Det kan forudses, at Københavns kommune i denne periode vil blive mere og mere konkret i forventningerne til bæredygtighed i kommunens byggerier. Derfor er der fundet en metode til at have et konkret og klart aftalegrundlag i 2022, som også i 2025 vil være politisk acceptabelt mht. bæredygtighed.

Marlene Grundvig Malthe, Københavns Kommune
Se præsentation

 

Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris
Nordisk Vejforums danske netværk ”Broer og Tunneler” samt IABSE Danmark uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

 

MX3D-printet stålbro i Amsterdam
Som ledende bygningsingeniør har Arup, i samarbejde med MX3D og Joris Laarman Lab udviklet software, der omdanner svejsemaskiner til 3D-robotprintere for at producere en fuldt funktionel 12,5m lang og 6,3m bred stålbro i Amsterdams bymidte. Et grundigt testprogram har dannet baggrund for detailprojekteringen, hvor materialeegenskaberne er blevet bestemt. Derudover er fuldskala tests anvendt til at kalibrere analysemodeller og broens sensornetværk monitorerer fortsat broens ydeevne.

Jesper Jensen, Arup
Se præsentation

 

”Seeing is believing”: DIC-overvågning af Storebælts- og Vejlefjordbroen
Digital Image Correlation (DIC) er en målemetode som først for nyligt er blevet foreslået som en metode til at forbedre registrering, måling og analyse af broers strukturelle tilstand. Den nye målemetode kan give en mere korrekt forståelse og visualisering af kraftforløbet gennem en konstruktionsdel. Man kan bogstaveligt talt se, hvorledes påvirkninger fra eksempelvis et tog/lastbil finder vej gennem broen. Det har ikke tidligere været praktisk muligt. Præsentationen indeholder spændende eksempler, hvor DIC er blevet brugt til overvågning af nogle af verdens længste broer.

Jan Winkler, Atkins
Se præsentation

 

Løft af Toldbodvej i Vejle
Et stort antal broer skal fjernes eller ombygges før elektrificeringen af jernbanen kan gennemføres. Hør hvordan en betonbro i Vejle deles i to og løftes i etaper for at gøre plads til jernbanens kørestrømsanlæg. Arbejdet gennemføres mens trafikken fortsætter både over og under broen. Få et nøjere indblik i opgavens udfordringer og i de kreative løsninger arbejde på broer kræver, når trafikken skal forstyrres mindst muligt.

Jeanette Egedal Henriksen, Aarslev Rail A/S
Se præsentation

 

Folehaven Cykel- og Gangbro
Broen, der har en samlet længde på 137 m og en bredde på 5,5 m, er udført som stålbro med et såkaldt omvendt fink-gitter, hvor stål-masterne hælder og strækker sig mod himlen i forskellige længder. Broen spænder over 6 vejbaner hen over ét Danmarks mest trafikerede knudepunkter – Folehaven/Holbækmotorvejen, med et frit spænd på 42 m. Cykel- og gangbroen forbinder Vigerslevparkens nordlige og sydlige del, som er adskilt af Folehaven/Holbækmotorvejen. Broen er desuden nu en del af supercykelstien.

Lennart Lynge Larsen, Bladt Industries A/S
Se præsentation

 

1915 Canakkale Bridge: Design af verdens længste hængebro
1915 Canakkale Bridge, som snart står færdig, bliver verdens længste hængebro med et hovedspænd på 2023 m i Tyrkiet og spænder over et af de mest befærdede stræder i verden. Broen forbinder Asien og Europa over Dardanellerne tæt på Gallipoli. Broen skal med sit 2023 m lange hovedspænd fejre 100-året i år 2023 for den Tyrkiske republik grundlagt af Atatyrk i 1923. COWI har siden 2017 haft opgaven med at lave detailed design. Inger vil præsentere de udfordringer – procesmæssige som tekniske - der har været med at designe, bygge og få godkendelse af hængebroen med verdensrekord hovedspænd i Tyrkiet på rekordtid.

Inger Birgitte Kroon, COWI

 

Antal deltagere: 287

Ordstyrere, formiddag:

Rasmus Skifter Nyholm, Rambøll
Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune

Ordstyrere, eftermiddag:

Otto Bach Ulstrup, Banedanmark
Line Faxøe Enghave Lauridsen, Lifax Consult