Hvert ton tæller

02-02-2024Vejforum

Hvert ton tæller

Arbejdet med klimahandleplaner er i gang i kommunerne. Det bliver fremover en central del af arbejdet og stopper ikke med en plan. Hensyn til naturen og fremme af biodiversitet skal med selvfølgelighed tænkes ind i planerne. Det rigtige valg af materialer og metoder er afgørende for at vende udviklingen. Derfor bliver der i de kommende år brug for effektive og ensartede metoder, når der skal findes løsninger på infrastrukturprojekter med lav miljø- og klimapåvirkning.

Vejforum har et ønske om, at der kommer fokus på konkrete initiativer, som markant reducerer klimapåvirkningen. Hvert eneste ton CO2, vi kan spare, tæller.

Branchen har masser af udviklingsmuligheder og byder på alt fra avancerede IT-opgaver og miljøløsninger til udvikling af spændende designs og klassiske anlægs- og driftsopgaver. 

Husk også i år det internationale udsyn. Der er masser af viden og inspiration at hente uden for landets grænser.

Se emner og temaer for Vejforum

Alle indlæg på Vejforum har fokus på fire hovedoverskrifter:

  • Hvorfor er indlægget relevant?
  • Hvad er det nye og innovative?
  • Hvad kan andre lære af det?
  • Hvordan understøttes bæredygtighed og grøn omstilling?

 

Indlæg: Alle indlæg vurderes af faggruppen, der sammensætter programmet for Vejforum 2024. Et indlæg skal præsentere et nytænkende projekt, produkt eller en ny arbejdsgang, der er implementeret, og som har demonstreret eller sandsynliggjort en effekt. Der er afsat 20 minutter til præsentationen og 10 minutter til diskussion. Der kan kun tilmeldes en indlægsholder, som er ansvarlig for indlægget. Hvis man vil have to indlægsholdere, skal man aftale det med sessionslederen på forhånd.

Workshop: En workshop varer normalt 90 minutter og handler typisk om et aktuelt emne, hvor der ønskes en drøftelse af viden og erfaringer mellem fagfolk, men hvor der endnu ikke foreligger endelige resultater, analyser eller kun få praktiske erfaringer. En workshop begynder med enkelte korte indlæg på højest 5 minutter som oplæg til en debat blandt workshoppens deltagere i mindre grupper. Herefter vil der være en samlet diskussion af de enkelte gruppers arbejde. Workshoppen ledes af en facilitator og kan være en selvstændig session eller være opfølgning på indlæg i en separat session.

Udstilling: På Vejforum er der en udstilling, hvor vejsektorens leverandører viset deres specialer frem. Det tilstræbes, at der en faglig sammenhæng mellem udstillingen og det faglige program. Udstilling vil foregå i lokaler H, I og J, vandrehallen og i foyeren på Nyborg Strand.

Mødestedet: På Vejforum er der reserveret et lokale, hvor udstillere, indlægsholdere og deltagere kan mødes på tomandshånd i rolige omgivelser. Det er ikke nødvendigt at booke en plads i lokalet, der står til fri disposition for alle deltagere.