Jeg glæder mig til Vejforum!

06-12-2021Vejforum

Jeg glæder mig til Vejforum!

Af direktør Eva Kanstrup, Herning Kommune, formand for Vejforum

Jeg glæder mig til vi kan afholde den 20. udgave af Vejforum! Fantastisk at vi kan mødes igen på trods af situationen.

For mig betyder Vejforum et helt unikt samarbejde, hvor sektoren mødes, vidensdeler, debatterer, udvikler og starter gode samarbejder. Alle er med: entreprenører, rådgivere, kommuner og staten. Og så selvfølgelig en stærk repræsentation fra uddannelses- og forskningssektoren. Et så komplet samarbejde findes vist ikke i mange sektorer.

Styrken og bredden spejler sig i det meget spændende program som vi kan byde på i år. Mere end 50 sessioner, plenummøder og ikke mindst en spændende udstilling med hele 67 virksomheder og organisationer.  Programmet rummer viden om stort set alt vi har brug for at kunne bringe sektoren videre og bidrage til den grønne omstilling.  Den nyeste viden om asfalt, mobilitetsplanlægning, cykelplaner, biodiversitet og meget mere,

Og den grønne omstilling er selvfølgelig den altoverskyggende udfordring som vi står over for. Klimaet og bæredygtigheden skal tænkes med i alle vores aktiviteter, vi skal tænke nyt og ændre adfærd. Det skal vi gøre som sektor og i de sammenhænge, hvor vi hver især har indflydelse.

Set med de kommunale briller som jeg har på, så er der rigtigt meget vi kan gøre selv.

Her tænker jeg fx på, at vi kan stille grønne krav i udbud og projekter. Det gælder både for de store, flerårige driftsudbud på vej og parkområdet og vintertjenesten. Men også de enkelte anlægsudbud, hvor der skal stilles krav til bæredygtighed og CO2 aftryk.

Og så er det indlysende, at vi skal have styr på CO2 udledningen i vores egen bil- og maskinpark. Uanset hvor meget det batter i det store CO2-regnskab, så har det stor signalværdi, at vi som kommuner viser vejen.

Og så er der selvfølgelig udfordringen med at få tilvejebragt tilstrækkelig ladeinfrastruktur til elbilerne som får en større og større andel af bilmarkedet. Det er vigtigt, at borgerne trygt kan skifte til en elbil.  Og heldigvis er der nu endelig ny lovgivning på vej, så vi for alvor kan få sat turbo på opstilling af el-ladeinfrastruktur i hele landet!

Jeg er glad for at kunne sige, at der sker rigtigt meget i kommunerne, når vi taler om grøn omstilling. Borgerne vil den grønne omstilling og det afspejler sig heldigvis i de kommunale ambitioner. 95 ud af 98 kommuner er nu med i DK2020 klimasamarbejdet, hvor kommunerne skal udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, for at nå målene om 70% CO2 reduktion i 2030 og 100% i 2050.

Det er meget ambitiøst – og transporten fylder godt i alle kommuners CO2 regnskaber, så der skal handles nu!

Vi skal huske, at mobilitet er mere end elbiler. Det skal grundlæggende også være nemmere at vælge alternativer til bilen, for uanset om bilen kører på el eller benzin, så fylder den og skaber trængsel. Miljøregnskabet for en elbil er måske bedre, men det er stadig ikke godt! Og så skal vi huske, at langt fra alle husstande har adgang til en bil og er afhængige af andre transportformer.

Tak til de mange der bidrager til Vejforum.