Sådan gør du, hvis du vil være indlægsholder

31-03-2023Vejforum

Sådan gør du, hvis du vil være indlægsholder

Du skal beskrive dit bidrag i en sammenfatning på en halv A4 side som en pdf fil. Det er vigtigt, at du giver en kort, præcis og fyldestgørende sammenfatning af dit indlæg, da det alene er den, som danner grundlag for faggruppens vurdering af dit forslag.

Send dit forslag senest den 20. maj

Det finder du på Vejforum 2023

Alle indlæg på Vejforum har fokus på fire hovedoverskrifter:

 • Hvorfor er indlægget relevant?
 • Hvad er det nye og innovative?
 • Hvad kan andre lære af det?
 • Hvordan understøttes bæredygtighed og grøn omstilling?

Du skal vælge et af Vejforums 8 temaer:

 • Anlæg og drift
 • Biodiversitet
 • Klima og ressourcer
 • Ledelse
 • Love og regler
 • Mobilitet
 • Teknologi
 • Trafiksikkerhed

Der er behov for flere indlæg med input udenfor landegrænsen. Rådgivere og entreprenører arbejder med internationale projekter og opfordres til at byde ind med forslag i et tværgående tema. 

 • Internationalt udsyn (tværgående)

Til hvert tema er knyttet en række emner.

Du skal vælge et eller flere emner forbindelse med tilmeldingen.

Faggruppe

Alle indkomne forslag vurderes af faggruppen, der sammensætter det endelige program for Vejforum. Du kan se kontaktoplysninger for faggruppens medlemmer under "Hvem er vi?"

Vi giver besked senest den 30. juni, om dit indlæg er accepteret. Du vil så få besked om, hvem der er din kontaktperson i faggruppen, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til vurderingen. Vejforum registrerer og godkender én ansvarlig indlægsholder for hvert indlæg og én fagligt ansvarlig for hver workshop.

Tilmelding til Vejforum

Den ansvarlige indlægsholder skal tilmelde sig på www.konferenceforum.dk. Dagsbilletter er gratis for den ansvarlige indlægsholder og konferencebilletter tilbydes i forsalg i en begrænset periode til en speciel pris. Prisen er den samme, uanset hvor mange indlæg man holder, og hvornår indlæggene holdes. Er der to, som deler et indlæg, er det kun den ansvarlige indlægsholder, der tilbydes den specielle pris. Den anden indlægsholder skal købe en ordinær billet.

Den fagligt ansvarlige for en workshop og op til to indlægsholdere tilbydes billet som indlægsholder. Yderligere indlægsholdere på workshoppen skal købe ordinære billetter.

Dialog med sessionslederen

Indlægsholderen skal senest 14 dage før Vejforum uploade præsentationen på www.konferenceforum.dk. Er der flere indlægsholdere til et indlæg, skal det aftales med sessionslederen inden Vejforum.

Den fagligt ansvarlige for en workshop skal i samarbejde med sessionslederen planlægge og gennemføre workshoppen, herunder lave aftaler med eventuelt andre medvirkende.

Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder, som tilbyder vejledning og vurdering af præsentationen. Hvis sessionslederen ikke har nogen bemærkninger til præsentationen, forventes det, at du præsenterer dit indlæg på Vejforum. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. 

Skab liv i dine præsentationer

Bliv klædt på til at møde dit publikum, skabe kontakt og servere dit budskab, så det fænger og inspirerer. Når du tilfører din mundtlige formidling fortællinger med gode praktiske eksempler og frigør dig fra manuskript og teksttunge PowerPoints, øger du din gennemslagskraft som fagperson. I to korte videoer kan du lære om:

 • Kropssprog, stemmeføring og personlig fremtræden
 • Disponering af stof/struktur
 • Håndtering af kontakt/dialog
 • Fortælletræning
 • Variation

Se to korte videoer om at skab liv i dine præsentationer:

1. Indtag rummet

2. Struktur på dit indlæg

 

Copyright og ophavsret

Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.