Indlægsholder på Vejforum 2024

22-05-2024Vejforum

Indlægsholder på Vejforum 2024

Vi er ved at vurdere forslag til indlæg på Vejforum 2024. Vi har modtaget 170 forslag.

Hvert ton tæller

Faggruppe

Alle indkomne forslag vurderes af faggruppen, der sammensætter det endelige program for Vejforum. Du kan se kontaktoplysninger for faggruppens medlemmer under "Hvem er vi?"

Vi giver besked senest den 4. juli, om dit indlæg er accepteret.

Du vil så få besked om, hvem der er din kontaktperson i faggruppen, som kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til vurderingen. Vejforum registrerer og godkender én primær indlægsholder for hvert indlæg og én fagligt ansvarlig for hver workshop.

Tilmelding til Vejforum

Den primære indlægsholder skal tilmelde sig på www.konferenceforum.dk. Dagsbilletter er gratis for den primære indlægsholder. Er der to, som deler et indlæg, er det kun den primære indlægsholder, der tilbydes den specielle pris. Den anden indlægsholder skal købe en ordinær billet.

Den fagligt ansvarlige for en workshop og op til to indlægsholdere tilbydes billet som indlægsholder. Yderligere indlægsholdere på workshoppen skal købe ordinære billetter.

Dialog med sessionslederen

Indlægsholderen skal senest 14 dage før Vejforum uploade præsentationen på www.konferenceforum.dk. Er der flere indlægsholdere til et indlæg, skal det aftales med sessionslederen inden Vejforum.

Den fagligt ansvarlige for en workshop skal i samarbejde med sessionslederen planlægge og gennemføre workshoppen, herunder lave aftaler med eventuelt andre medvirkende.

Din kontaktperson i faggruppen vil så vidt muligt også blive din sessionsleder, som tilbyder vejledning og vurdering af præsentationen. Hvis sessionslederen ikke har nogen bemærkninger til præsentationen, forventes det, at du præsenterer dit indlæg på Vejforum. Du skal selv medbringe din præsentation til Vejforum. 

Skab liv i dine præsentationer

Bliv klædt på til at møde dit publikum, skabe kontakt og servere dit budskab, så det fænger og inspirerer. Når du tilfører din mundtlige formidling fortællinger med gode praktiske eksempler og frigør dig fra manuskript og teksttunge PowerPoints, øger du din gennemslagskraft som fagperson. I to korte videoer kan du lære om:

  • Kropssprog, stemmeføring og personlig fremtræden
  • Disponering af stof/struktur
  • Håndtering af kontakt/dialog
  • Fortælletræning
  • Variation

Se to korte videoer om at skab liv i dine præsentationer:

1. Indtag rummet

2. Struktur på dit indlæg

 

Copyright og ophavsret

Ved accept af bidrag til Vejforum erklærer indlægsholdere sig indforstået med, at indlægsholdere selv er ansvarlig for copyright til det anvendte materiale, og selv bærer ansvaret i forhold til krænkelse af ophavsret.