Dansk Brodag 2023

17-01-2023Dansk Brodag

Dansk Brodag 2023

28. marts 2023

ODEON, Odense

Transport til ODEON

Dansk Brodag er den største danske konference om bro- og tunnelbyggeri for ledere, medarbejdere og forskere i brobranchen. Den afholdes en gang om året på ODEON i Odense. Her har du mulighed for at få den nyeste viden og dele praktiske erfaringer med hele den danske brobranche.

 

Tema: ”Nye mål – nye vaner”

PROGRAM

Se kompendium her

Se deltagerliste her

Kaffe / registrering
 
9.30 Velkomst

Vibeke Wegan, Vejdirektoratet
 
 
9.35 Indledning

”Bryd vanen”

Torben Wiese, Foredragsholder og forfatter

Se præsentation

Se podcast "Torben og Foredragsholderne"

  
10.20 Præsentation af formiddagens program

Tema: ”Nye mål – nye vaner”

Otto Bach Ulstrup, Banedanmark og Line Faxøe Enghave Lauridsen, Lifax Consult

 
10.25 Infrastrukturplan 2035 – også set med broøjne

Infrastrukturplanen 2035 har medført en omfattende udvidelse af aktivitetsniveauet på tværs af infrastrukturområdet, og Vejdirektoratet og Banedanmark står midt i at skulle op til mangedoble omfanget af anlægsaktiviteter, herunder konstruktionen af bygværker og broer. Banedanmark og Vejdirektoratet skal sikre gennemførelsen af disse projekter på korrekt vis. I præsentationen fortælles om omfanget af denne opgave og hvorledes denne gribes an, herunder hvilke krav der arbejdes med ift. klima og bæredygtighed.

Jens Holmboe, Vejdirektoratet og Hakon Iversen, Banedanmark

Se præsentation

 

11.00 Minimering af broers CO2-aftryk i forbindelse med projekteringen

Brorådgiverne skal fremover minimere CO2-aftrykket for de broer de projekterer, samt kunne dokumentere dette i en CO2-redegørelse gennem alle projektfaser. Kommende revision af Projekteringsgrundlag for Broer kommer til at indeholder anvisninger til dette. Praktiske erfaringer med CO2 reducerende tiltag i projekteringen omtales.

Christian von Scholten, Vejdirektoratet

Se præsentation

 

11.25 Pause

 
11.55 Digitalisering af D&V / Virtuelle Inspektioner
Dronning Alexandrines Bro

Digitalisering af Drift og Vedligehold er et område med stort potentiale, og i de seneste år er det gået stærkt. Virtuelle inspektioner i en 3D-model genereret ud fra fotos taget af droner og Artificial Intelligence (AI) til skadesdetektering, er bl.a. nogle af de digitale løsninger, som Vejdirektoratet og COWI i dag samarbejder om på Dronning Alexandrines Bro. Digitaliseringen kan være med til at løse udfordringer ved visuelle eftersyn, som trafikale gener og svær tilgængelighed, og i flere tilfælde erstatte de traditionelle NDT-metoder til skadesvurdering.”

Morten H. S. Jespersen og Natasha Lykke Barnes, Cowi A/S

Se præsentation

 

12.20 Vurdering af revner i nye betonbygværker

Nye betonbygværker kan fremstå med revner allerede ved aflevering.

Hvordan kan det være? Skal man acceptere revner? Hvordan kan man registrere og overvåge konstaterede revner?

Indlægget omhandler ny vejledning ”Vurdering af revner i nye betonbygværker”. Vejledningen er udarbejdet som hjælp til at vurdere om revner og porer, der konstateres i forbindelse med afleveringen eller senere mangelgennemgang, ligger udenfor kravspecifikationerne i aftalegrundlaget.

Hans Henrik Christensen, Rambøll

Se præsentation

 

12.45 Afrunding af formiddagen
  
12.45 Frokost
 
 
13.45 Præsentation af eftermiddagens program

Gunner Bardtrum, Banedanmark og Jens Cordius, Ringkøbing-Skjern Kommune
 
 
13.50 Uddeling af Dansk Bro- og Tunnelpris

Dansk Bro- og Tunnelpris 2022

Dansk Bro- og Tunnelpris 2021

Dansk Bro- og Tunnelpris 2020

Nordisk Vejforums danske netværk ”Broer og Tunneler”, Dansk Brodag samt IABSE Danmark uddeler Dansk Bro- og Tunnelpris.

Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton

Se præsentation

 

14.05 Verdens vildeste brobyggere: Den store Bagedyst, bare med broer

Mød manden bag Verdens Vildeste Brobyggere, der fortæller om hvordan en cykelkonkurrence i Holland blev til ideen om en konkurrence, hvor kommende generationer af håndværkerlærlinge, ingeniør- og arkitekt­studerende kan bygge storslåede broer i et tværfagligt fællesskab.

En ny, stort anlagt brobygningskonkurrence, hvor 45 unge lærlinge, studerende og elever på tid dyster i at bygge spektakulære broer i beton, stål og træ. Med et Bagedysten-agtigt format inviterer vi publikum helt tæt på den nervepirrende kunst, som Danmark er førende i: at bygge broer.

Michael Jeppesen, ”Verdens vildeste brobyggere” og Henning Peer Jensen, Rambøll

Se præsentation

Se interview med Michael Jeppesen på LinkedIn

 

14.30 Fugtisoleringssystemer – Hvordan får man grønt lys?

Fugtisoleringer er komplekse systemer, der kræver stor viden og erfaring at arbejde med. Fugtisolering bliver ofte stopklods og konfliktskaber på både nyopførelser og broreparationer. Der er behov for et samarbejde, hvor både bygherrer, entreprenører, leverandører og rådgivere giver deres bidrag til en smidigere identifikation og accept af holdbare fugtisoleringssystemer til broer.

Jørgen Højris Jensen, Rambøll

Se præsentation

 

14.55 Vesterbro projektet - Udskiftning af bro over banen i midten af Aalborg by

Vesterbro-broen fra 1931 over banen i indre by i Aalborg var udtjent og skulle udskiftes. At bryde en bro ned i trafikerede byer kan være en udfordring, ikke mindst med 30.000 daglige trafikanter på broen og en jernbane under broen. Indlægget omhandler nedbrydningen og opførelse af en ny bro i 2 etaper kombineret med renovering af 4.500m2 parkerings­kældre, som støder op til broen på begge sider.

Emnerne bygherreleverancer, tekniske detaljer fra udførelsen, håndtering af trafikken over og under broen samt adgange til lejligheder og butikker inde i byggepladsen vil blive berørt.

Kim Brun Kristensen, Aalborg Kommune, og Jesper Juel Pedersen, CG Jensen A/S

Se præsentation

 

15.20 Pause
 
 
16.00 Datadrevet vedligehold og anvendelse af digital tvilling

Anlægsforvaltningen på Øresundsbroen har som mål at aflevere en holdbar bro til næste generation og at undgå øgning af vedligeholds­omkostninger med tiden. Det forudsætter, at vedligehold løbende må effektiviseres, og at der må anvendes smarte løsninger. Derfor er det valgt at anvende en vedligeholdsstrategi, der kaldes ”Smart Maintenance”, som baseres på datadrevne beslutninger, kollektive kompetencer, intern integration og ekstern integration.

Bengt Hergart, Øresundsbron

Se præsentation

 

16.25 Slagelse Gangbro – elegant mødested og forbindelse

Slagelse gangbro er en ny passage over jernbanen ved Slagelse Station. Med sine 3 insektlignende ben, der tilsammen krydser seks elektrificerede jernbanespor, binder broen byen sammen. Den 15 meter høje og centralt placerede pylon med integreret LED-lys er allerede blevet et landemærke, og markerer flot det nye trafikale knudepunkt.

Brokonstruktionen er en trebenet kontinuert stålkassedrager, og design­mæssigt er de komplekse løsninger drevet af et ønske om enestående arkitektonisk udtryk, øget tilgængelighed samt fokus på miljø og bæredygtighed ved optimering af materialer og transport

Niels Askehave og Mikkel Rasmussen, HSM Industri A/S

Se præsentation

 

16.50 Afslutning – ”Farvel og tak”
 
16.55 ”Gå-hjem”-buffet

 

Tidligere brodage

Om Dansk Brodag

Studerende på Dansk Brodag

Dansk Bro- og tunnelpris